Новини до 3 септември 2009 г.

Бизнес форум на посланика на Индонезия в Стара Загора - 29 януари 2009 г.

четвъртък, 22 януари 2009 / Прочетено 4134 пъти
Бизнес форум на посланика на Индонезия Н. Пр. Имануел Роберт Инкириван ще се проведе в Стара Загора на 29 януари 2009 г. от 18 часа. Форумът ще се проведе в залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. На него ще бъдат представени основните сектори на индонезийската икономика и възможностите за развитие на търговски връзки между двете страни.

Посланикът на Индонезия счита, че неговата страна има потенциал да бъде доставчик на суровини за българските производители, както и на крайни изделия за търговски цели. По време на форума посланикът ще представи и възможностите за инвестиции в Индонезия и търговско присъствие на български производители в целия регион. Ще бъдат разяснени подробности за банковата система, политиката за привличане на инвестиции и различни национални финансови инструменти.
Събитието се организира със съдействието на Община Стара Загора и Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
След представянето ще представителите на бизнеса ще имат възможност за неформални контакти и разговори с посланик Имануел Роберт Инкириван и придружаващите го служители на посолството -  Джерот Путро, втори секретар на посолството и Ади Хартомо, министър-съветник по икономически въпроси.

При заявен интерес от достатъчно фирми Търговско-промишлена палата - Стара Загора ще организира бизнес делегация до Индонезия за проучване на място на възможностите за бизнес коопериране.

За да участвате в срещата е необходима да потвърдите участието си на тел. 042 626297, 626033, 639627 или на е-мейл office@chambersz.com.
Краен срок за потвърждение – 28.01.2009 г. 


 

Информация за индонезийската икономика и възможности за бизнес контакти

 
ИНДОНЕЗИЯ 

      Население 234 693 997 (юли 2007 г) – четвърта по брой население;

      Данни от преброяване за 2000 г. – 206 264 595

      Брутен вътрешен продукт, покупателна способност: $1,038 млрд. (2007г.);

      на глава от населението: $ 4 356

      Брутен вътрешен продукт:  номинален $ 408 милиарда;  на глава от населението $ 1 812

      Индонезия е страна в Югоизточна Азия. Включва повече от 17 000 острова, това е най-голямата държава- архипелаг. Това е четвърта по брой население държава. Сухопътните и граници са с Папуа Нова Гвинея, Източен Тимор, и Малайзия. Други съседни страни са: Сингапур, Филипини, Австралия и Индийската територия на островите Андаман и Никобар.

      Най-големият сектор в икономиката е обслужващия , който формира 45,3 % от БВП (2005). Следва промишлеността (40,7 %) и селското стопанство (14,0%).  Все пак в селското стопанство са заети повече хора отколкото в другите сектори – 44,3% от 95 милиона работна сила. Следва сектора на услугите ползващ 36,9 % от работната сила и промишлеността с 18,8 %. Най-главните отрасли са  производство на петрол, природен газ, текстил, шивашка промишленост и минната индустрия. Основното селскостопанско производство включва: палмово масло, ориз, чай, кафе, подправки и каучук.

      Основните експортни пазари (2005г.)  на Индонезия са: Япония -22,3 %, САЩ 13,9 %,  Китай 9,1 %, Сингапур 8,9 %. Най-големи вносители в Индонезия са: съответно: Япония 18,0%, Китай 16,1 % и Сингапур 12,8 %.  През 2007 г. се отбеляза положителен търговски баланс с приходи от експорт от 113 990 милиона щатски долара и внос от 74 400 милиона. Страната има богати природни ресурси като суров петрол, природен газ, калай, мед и злато. Основният внос на Индонезия се състои от машини и оборудване, химически вещества, горива и храни.

      Икономическото развитие на Индонезия през периода 2006 - 2007 г. е с тенденция към подобряване поради способността на правителството на Република Индонезия да избегне предишните предизвикателства. Множество икономически показатели като ръста на БВП, инвестициите, потреблението, увеличението на износа, контролиран чрез инфлацията и обменния курс и др. икономически индикатори показват възстановяване и подобряване на икономическото състояние. Положителен момент е че Правителството може да продължи програмите си за  постигане целта на развитие.

      В ерата на глобална търговия, търговската политика на Индонезия, насочена към външнотърговски отношения е много важна.  От една страна, като член на Световната Търговска Организация, търговската политика на Индонезия трябва да се придържа към международната търговски правила; но от друга страна  тази политика следва да подкрепя ръста на вътрешната икономика на Индонезия, по-специално в реалния сектор. Изправено пред такава ситуация, Правителството на Индонезия поема стратегическа икономическа политика между другите либерални търговски политики, при което инвестирането се използва като инструмент за повишава капацитета и конкурентността на не петролните експортни продукти. Затова разнообразяване на пазара и продуктите става основна стратегия на правителството на Република Индонезия в насърчаване търговските отношения, основно: увеличаване износа на не петролни продукти, особено от друг вид природни ресурси, повишаване експортния потенциал на малки индустриални и други експортно ориентирани индустрии.

      Правителството също така се опитва твърдо да поощри преките чужди инвестиции в Индонезия, защото се вярва, че ПЧИ ще помогнат да се стимулира благоприятния климат за засилване конкурентността на икономиката на Индонезия.

      За успеха на тази политика, Правителството на Република Индонезия ще гарантира дейностите си чрез  правна сигурност за бизнеса от начало на този процес. Правителството се отнася равностойно към чуждия инвеститор без разлика откъде идва, но това не е валидно за на някой чуждестранни инвеститори, ползващи привилегии произтичащи от двустранни спогодби. Освен това,  държавата също улеснява инвеститора, който отговаря на различни критерии: създаващ заетост; широкомащабни приоритети; включване инфраструктурно развитие; трансфер на технологии; иновационни индустрии; инвестиране в отдалечени райони, гранични зони и други райони считани за важни; наличие на партньорство с микро, малко и средно предприятие, включително корпоративно; както и използване на Индонезийски машини (техника).

Измежду предлаганите облекчения  са:

  • Освобождаване от митническа такса при внос на капиталови стоки, машини и оборудване , които не се произвеждат в Индонезия
  • Освобождаване от митнически такси при внос за основни или спомагателни материали за индустрията за известен период при определени предварителни условия
  • Освобождаване от данъци за земя и строителство за някои места
      Въпреки че Правителството на Република Индонезия осъществява откритост в привличане ПЧИ,  на основата на Наредба № 77  2007, има 25 области стопанска дейност ограничени за ПЧИ, между които са: казина, историческо наследство, музеи, паметници, места за спазване религиозни задължения, използване на естествени корали, риболов на видове включени в приложение 1, управление и експлоатации на станции за наблюдение на радио честоти и спътникови орбити, институции за обществено ефирно разпространение, радио и телевизия, експлоатация на обществени терминали, инсталиране мостови кантарни съоръжения, инсталиране и поддържане пътно оборудване, организиране и работа с тестване на МПС, информационна система за движение на морски съдове, доставчици за насочване въздушния трафик (ATS), телекомуникационна навигация на корабоплаване, химическа индустрия увреждаща околната среда, химическа индустрия свързана – Конвенция за химически оръжия, алкохолни напитки и марихуана.  
  За повече информация - www.indonesia.bg

Показатели за Индонезийската икономика - 2003 - 2007

ПОКАЗАТЕЛ

2003

2004

2005

2006

2007

Инфлация (%)

5.06

6.40

17.11

6.6

6.59

Среден курс на обмен (Rp: 1 US$)

8,571

9,030

9,713

9,141

9,142

БВП при текущи цени (милиарда US$)

238.7

255

281

365

433

Икономически ръст (Реаленl) (%)

4.1

5.13

5.6

5.5

6.3

БВП на глава (US $)

1,131

1,209

1,363

1,663

1,947

Процент на безработица (%)

9.5

9.9

10.3

10.4

10.0

Износ (Милиони US $)

62,527

69,714

85,660

100,690

113,990

Внос (Милиони US $) )

33,086

46,179

57,701

61,078

74,400

Лихви (%), (Ц Банка на Индонезия)

8.31

7.43

12.75

9.75

8.0

Чуждестранни резерви ( милиард US $

36.20

36.32

34.73

42.59

56.92

Текуща сметка: (милиони US $ )

8,106

3,108

2,996

9,628

 

Източник : Централна банка на Република Индонезия и официална индонезийска статистическа информация

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005359 .