Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Какво се случи през ноември с ените на банковите заемите в България?

Какво се случи през ноември с ените на банковите заемите в България?

сряда, 17 декември 2008 / Прочетено 3923 пъти
След изпълненият с корекции и поскъпващи кредити месец октомври, ноември приключи доста по-спокойно, ако изобщо може да става дума за спокойствие в момента. Макар и кредитите да продължиха да поскъпват, то като цяло цените на заемите останаха почти без промяна. Разбира се, че и през изминалия месец кредитите поскъпваха, но това далеч не бяха този голям брой банки и същите драстични промени. Какво се случи всъщност през изминалите 30 дни?

Предлагаме кратък обзор на промените довели до актуалните стойности на Индекси МОИТЕ ПАРИ.
Една от важните промени, настъпили в индексите е напускането на една от банките включени в състава им – МКБ Юнионбанк. Тя намали процента на финансиране до 60% от стойността на имота. Именно това се оказа ключов момент и банката беше изключена от структурата на индекса. В изчисленията участват само банки финансиращи над 60% от стойността на имота.
Така структурата на индексите се променя и настоящите им стойности са изчислени на база 14 банки включени в тях, а не на 15, както беше досега. Поради техническата корекция настоящите стойности на индексите са завишени с около 4 базисни пункта (за лева) и около 25 базисни пункта. Размерът на корекцията е в съответствие с теглото на напусналата банка към 30.09.2008 г. Завишенията са прибавени към актуалните стойности на индексите, като те трябва да се приемат, като техническо нарастване на индексите, а не като пазарно.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN
През ноември стойността му достигна стойност от 11.0000%. Осем базисни пункта е новодобавената стойност към размера му. Подобно нарастване е пренебрежимо малко, за да може да се каже, че реално повишение няма. И е нормално, през изтеклия месец банките основно коригираха други параметри по офертите си (напр. съотношение вноска/доход, процент финансиране) и по-малко лихви. Все пак върху стойността на индекса влияние оказват именнно числовите корекции, ето как изглеждаха те:
Инвестбанк влошиха своята най-добра оферта с над 4 процентни пункта (п.п.). Причината за това поскъпване е повишаване на лихвата с 3.50 п.п. Таксата за разглеждане на документи също беше завишена. Тя е по-висока вече с 30 евро. Двойно по-висока е таксата за усвояване на кредита и почти двойно по-висока е тази за управление. Макар и толкова високо поскъпване на офертата, влиянието върху индекса е минимално. Слабото влияние на банката не успява да пренесе напълно негатива от по-скъпия кредит върху стойността на индекса. Успява да направи това само с 2 базисна пункта.
С влошена оферта беше и Общинска банка. Причината традиционно е ОЛП на БНБ. Той нарасна с 34 базисни пункта и естествено ефект върху офертата имаше. Тя също поскъпна, като размерът на поскъпването е 37 базисни пункта. Въпреки поскъпването на офертата, отражение върху индекса няма.
По аналогичен начин поскъпна и офертата на ПроКредит банк. Тя е с по-скъпа с 10 базисни пункта, а причината за това е плаващият компонент в лихвата – 3-мес. СОФИБОР. За месец той добави 9 базисни пункта и резултатът е посоченото покачване на Годишния Процент на Разход (ГПР) по офертата.
Следващата банка с поскъпнала оферта е Райфайзенбанк. ГПР по предложението поскъпна с 1.11 п.п. И при тази банка причината е в нарастването на лихвата. От банката я коригираха в посока нагоре с точно 1 п.п.
При СИБанк отпадна офертата с промоционална лихва за първата година и сега най-доброто предложение на банката е с плаваща лихва за целия период. За жалост то е по-скъпо с 1.67 п.п. от досегашното.
Корекциите при последната от банките с промени, отново са в посока нагоре. Това е Токуда банк. ГПР по най-доброто й предложение вече струва 1.10 п.п. повече, като причината е обичайната за последните месеци – лихвата. Тя бе завишена с 1 п.п.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR
Аналогично на индекса в лева, тенденциите се повтарят и при индекса в евро. За постигането на настоящата стойност на индекса от 9.7906%, влияние оказват шест от банките включени в изчисляването му. Пет от тях си влошават предложенията и само една ги подобрява.
Първата от банките с по-лоши условия през ноември е Инвестбанк. Тук промените са същите както при индекса в лева. Офертата поскъпна с над 4 п.п., като причината за това е повишаването на лихвата с 3.50 п.п., двойно по-високата такса за усвояване на кредита, повишените такси за разглеждане на документи и управление. Тази промяна добавя 6 базисни пункта върху стойността на индекса.
Втората банка с поскъпнали кредити е ПИБ. През изминалия месец най-доброто предложение на банката е с 1.83 п.п. по-скъпо от досегашното. И тук причината отново е в лихвата. Тя нараства с 1.65 п.п., като освен върху ГПР по офертата, влиянието се пренася и върху стойността на индекса. В резултат на тази промяна той прибавя 10 базисни пункта към стойността си.
Следващата банка с влошени условия е Райфайзенбанк. ГПР по най-добрата оферта на банката вече е с 1.09 п.п. по-скъпа. Причината за това поскъпване е нарасналата лихва с 1 п.п. Промяната носи нови 9 базисни пункта към стойността на индекса.
СИБанк също не изостава от тенденциите за промяна на условия и по отношение на евровите кредити резултатите не закъсняха. През ноември най-доброто предложение отново е офертата от септември. Изтече промоцията на досегашната най-добра оферта на банката и завръщането към старото предложение вече струва 89 базисни пункта повече. Тежестта на банката в индекса допринася за прибавянето на нови 2 базисни пункта към стойността му.
Последната от банките с влошени условия е Токуда банк. През ноември най-доброто предложение на банката поскъпна с 1.10 п.п., като причината за това е повишената с 1 п.п. лихва. Въпреки това нарастване, банката не оказва негативно влияние върху индекса, като запазва тежестта си в него, без да пренася оксъпяването по офертите си.
Единствената банка с по-добра оферта е ПроКредит банк. През изминалия месец банката подобри ГПР по най-доброто си предложение с 1.02 п.п. Постигането на този резултат се дължи на осезателното намаляване на курса на 6-мес. ЮРИБОР, който е основен компонент в лихвата на банката по еврови кредити. За месец той намаля с 91 базисни пункта. Ефекта върху индекса беше намаляването му с 2 базисни пункта.

Както се вижда, известно успокояване на пазара на кредити се наблюдава. Макар лихвите да продължават да растат, то те са в рамки, които не променят драстично пазара. Въпреки числовото нарастване на стойностите на индексите, игнорирайки техническата корекция, можем да заключим, че може би ноември ще е месецът, в който цените на кредитите ще навлязат в период на застой.


Иван Стойков
Старши анализатор
потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bgИкономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005642 .