Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

Публикувани са две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ

вторник, 25 ноември 2008 / Прочетено 2866 пъти
Управляващият орган и Междинното звено на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициентите, подписали договори за безвъзмездна помощ, две оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ:

  •      ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 "Технологична модернизация на предприятията" и
  •      ОПЕРАТИВНО РЪКОВОДСТВО за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по операция 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 "Покриване на международно признати стандарти".


Ръководствата имат за задача да улеснят бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения и да осигурят ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ, подписани с Договарящия орган с оглед постигане на качествено и навременно изпълнение на дейностите, заложени в тях, съобщиха от Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г.

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006196 .