Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Доносници на Държавна сигурност, установени от комисията “Андреев”

Доносници на Държавна сигурност, установени от комисията “Андреев”

вторник, 05 декември 2006 / Прочетено 11633 пъти

Това са част от установените от Комисията по досиетата досега през 2002 г. лица с категорична принадлежност към бившата Държавна сигурност. Посочените са общата бройка на установените сътрудници на ДС, резултат от всичките девет доклада на комисията през периода на нейното съществуване. Целият списък се състои от 151 агенти. Ако в стария закон за досиетата бе позволено да се оповестяват и картотекираните, за които има данни, че са работили за комунистическите тайни служби списъкът щеше да съдържа над 1000 души.

1. Ахмед Демир Доган
(Ангелов, Сергей, Сава; 1-о ГУ, 3-о упр., 9-и отд.; 1974-88 г.)
2. Васил Павлов Станилов
(1-о ГУ; 1968-69 г.)
3. Владимир Владимиров Топенчаров
(Карамфил; 1-о ГУ, 1-и отдел Столично УЕ; 1968-69 г.)
4. Евгени Захариев Кирилов
(1-о ГУ, 1-и отдел Столично УЕ; 48-60, 67-68, 79-91 г.)
5. Иван Борисов Матев
(1-о ГУ; 1973-76 г.)
6. Румен Василев Гечев
(1-о ГУ; от 1987 г.)
7. Румен Славейков Сербезов
(1-о ОУ-Ямбол; 1976-83 г.)
9. Стою Дулев Стоев
(1-о ГУ; 1977-87 г.)
10. Тодор Костов Бояджиев
(1-о ГУ; 1966-90 г.)
11. Чавдар Атанасов Добрев
(1-о ГУ на ДС; 1974-88 г.)
12. Кирил Асенов Алтънов
(1-о ГУ; 1977-85 г.)
13. Салибрахим Ибрахим Ибрахим
(1-о ГУ, 3-о упр.; 1947-55 г.)
14. Сафет Рамаданов Шекиров
(1-о ГУ, 3-о упр.; 1964; 69-83 г.)
15. Сребрен Христов Аргиров
(1-о ГУ-ДС; 1973-91 г.)
16. Стоян Димитров Абрашев
(1-о ГУ-ДС; 1973-91 г.)
17. Стоян Недков Георгиев
(1-о ГУ; 1977-82 г.)
18. Тодор Димитров Тодоров
(1-о ГУ; 1986-90 г.)
19. Тома Любенов Попов
(1-о ГУ; 1969-73 г.)
20. Христо Иванов Иванов
(1-о ГУ, 2-о упр.,отдел задгр.паспорти;
80-82; 84-88 г.)
21. Антон Дончев Баръмов
(1-о ГУ на ДС; 1970-79 г.)
22. Владимир Иванов Жеглов
(1-о ГУ -ДС; 1989-91 г.)
23. Владимир Марков Кърпачев
(1-о ГУ; 77-80, 85-89 г.)
24. Воля Димитров Русев
(1-о ГУ-ДС; 1967-72 г.)
25. Иван Ангелов Златанов
(1-о ГУ на ДС; 1967-87 г.)
26. Иван Асенов Филипов
(1-о ГУ; 72-75; 89-91 г.)
27. Илчо Иванов Димитров
(1-о ГУ - ДС; 1971-86 г.)
28. Калин Траянов Митрев
(1-о ГУ-ДС; 1980-85 г.)
29. Костантин Тодоров Русинов
(1-о ГУ - ДС; 1966-72 г.)
30. Веселин Стойков Стойков
(1-о ГУ-ДС; 1981-87 г.)
31. Александър Александров Сталийски
(Страшимиров ДС; 1947-55 г.)
32. Семко Димитров Крачунов
(02,05,02-ДС; 1970-73 г.)
33. Румен Илиев Николов
(Жоро; 03,09,01-ДС; 1978-91 г.)
34. Димитър Василев Димитров
(05,07,02-ДС; 1952-56 г.)
35. Рафет Рамаданов Шакиров
(1-о ГУ, 3-о упр.; 64; 69-83 г.)
36. Слав Василев Данов;
(Петров; 1-о ГУ, ОУ-Ямбол; 76; 83 г.)
37. Васил Ангелов Велев
(1-о ГУ ДС; 86-90 г.)
38. Любомир Кръстев Драганов;
(Ваньо; 1-о отделение ДС-Плевен; 65-69 г.)
39. Митьо Петров Виделов
(1-о упр. На ДС; 67-74 г.)
40. Никола Стоилов Кацарски
(2-и отдел, 1-о отделение дирекция ДС; 48-56 г.)
41. Валентин Георгиев Александров;
(Александров; 2-о упр. 03, 05-ДС; 76-87 г.)
42. Денчо Райков Денчев
(2-о упр., 12, 02 ДС; 87-91 г.)
43. Димитър Асенов Саръиванов;
(Асенчо; 2-о упр.; 47-62; 67-90 г.)
44. Венцислав Борисов Давидков;
(Пламен; 2-о упр.; 66-78 г.)
45. Сабри Арифов Алиев;
(Съби; 2-о упр.; 80-90 г.)
46. Иван Манев Белчев
(2-о упр. на ДС; 76-77 г.)
47. Кадир Джелил Кадир;
(Първанов; 2-о упр. на ДС, 11-и отдел; 57-65 г.)
48. Генчо Сотянов Мирков
(Каракашки; 2-о упр. на ДС, ОУ-Перник; 84-90 г.)
49. Витко Илиев Еленков
(Лъчезар; 2-о упр., 02, 01-ДС; 67-89 г.)
50. Боян Иванов Пенков
(2-о упр., 03-ДС, 04,01,02-ДС; 62-88 г.)
51. Никита Георгиев Шервашидзе
(2-о упр., 06, 02-ДС; 69-83 г.)
52. Мариана Манова Тодорова
(Ана; 2-о упр.,08,04-ДС; 74-80 г.)
53. Любомир Петров Дачев
(2-о упр., 10,01-ДС; 75-90 г.)
54. Димитър Георгиев Пантиев
(2-о упр., 10,02-ДС; 80-84 г.)
55. Георги Николов Дюлгеров
(2-о упр., 10-и отд.; 74-80 г.)
56. Али Мехмедов Ибрахимов
(Сашо, Темер, Чакъров; 2-о упр.,
4-и отдел; 74-91 г.)
57. Юнал Саид Лютфи
(Мурад, Сидер; 2-о упр., 6-и отдел; 67-92 г.)
58. Михаил Иванов Трифонов
(2-о упр., направление "И", 10-ДС; 74-85 г.)
59. Кирил Върбанов Садонков
(2-о упр., направление "И", 11-ДС; 84-91 г.)
60. Орлин Ризов Ризов;
(Джамал; 2-о упр. РУ на ГЩ; 76-85, 85-92 г.)
61. Румен Иванов Драганов
(Владимир; 2-о упр., СГУ, 01,05-ДС;
74-78; 80-88 г.)
62. Кирил Любенов Боянов
(3-о упр. на ДС; 59-60 г.)
63. Стоян Панайотов Стойков
(Огнян; 3-о упр.,11-и отдел ДС; 76-77 г.)
64. Георги Симеонов Агафонов
(Здравков; 3-о упр., 4-о отделение ; 80-82 г.)
65. Румен Симеонов Манов
(3-о упр. ДС; 86-95 г.)
66. Ани Петков Ангелов
(Тодоров; 3-о упр. ДС; 79-91 г.)
67. Веселин Маринов Алексиев
(Туйков; 3-о упр. ОУ МВР-Ловеч; 76-90 г.)
68. Владимир Асенов Спасов
(Полетов; 3-о упр., 02, 02 01-ДС; 47-60 г.)
69. Георги Иванов Иванов
(Николов; 3-о упр., 3-и и 6-и отдел; 62-78 г.)
70. Олег Найденов Боянов
(Баджов; 3-о упр., 4-и отдел ДС; 77-79 г.)
71. Никола Цанков Русев
(Емил; 3-о упр., 4-о упр.; 84-90 г.)
72. Пламен Иванов Ковачев
(Гуляшки; 3-о упр., 4-о упр.; 76-92 г.)
73. Илия Василев Илиев
(Петров; 3-о упр., 9-и отдел ДС; от 1975 г.)
74. Христо Костов Радев
(Чайковски, Самоковски; 3-о упр.-ДС; 48-54 г.)
75. Янко Марков Спасов
(Николов; 3-о упр.-ДС; 47-54 г.)
76. Георги Николов Колев
(Филипов; 4-о отд-е на ДС-Бургас; 80-90 г.)
77. Георги Иванов Tанев
(5-о упр. на ДС; 80-90 г.)
78. Иван Василев Йорданов
(Димитров; 5-о упр.-ДС, 03,03 ДС; 58-63 г.)
79. Хасан Али Хасан
(Сабахаттинов; 5-о упр.ДС; 61-63 г.)
80. Андрей Николов Андреев
(Страшимиров; 5-о упр.ДС; 61-63 г.)
81. Иван Петков Орханкелиев
(Иванов; 5-о упр.-ДС; 62-63 г.)
82. Георги Стефанов Стойчев
(5-о упр. ДС; 55-58 г.)
83. Тодор Димитров Узунов
(5-о упр. ДС; 62-63 г.)
84. Петко Иванов Пашов
(Каменов; 5-о упр. ДС; 53-63 г.)
85. Михаил Асенов Михайлов
(Николай ; 6-и отдел, 6-о отделение ДС; 61-89 г.)
86. Нурхаят Нюфел Мехмед
(Люда; 6-о отд. на ДС, ОУ-Добрич; 89-90 г.)
87. Исмаил Мехмед Исмаил
(Цветан; 6-о отд. ДС ; 71-79 г.)
88. Цанко Русев Цанков
(Бъчваров; 6-от отд. ДС- Габрово; 75-86 г.)
89. Любомир Петров Божков
(Володя; 6-о отд. ДС- Силистра; 78-89 г.)
90. Осман Ахмед Октай
(Огнян; 6-о отд. ДС- Силистра; 75-83 г.)
91. Младен Петков Горчов
(6-о отд. ДС; 84-90 г.)
92. Спас Ангелов Ташев
(Иван; 6-о отд. ДС, ОУ-Ст.Загора; 85-86 г.)
93. Калин Николов Димитров
(Явор; 6-о отд. Кърджали; 76-86 г.)
94. Павел Крумов Стоименов
(Стоян, Калоян; 6-о упр, 05, 03; 83-91 г.)
95. Васил Любомиров Костов
(Николов; 6-о упр., 6-и отд.; от 69 г.)
96. Русалин Симеонов Арнаудов
(Страхил; 6-о упр., 6-и отд., 2-о отд.
97. Христо Панчев Смоленов
(Андрей, Смоленов; 6-о упр.; 81-88 г.)
98. Доньо Петров Донев
(Тошев; 6-о упр.; 72-74 г.)
99. Сирил Каонеулоасо Июджи
(Семьон; 6-о упр.; 77-86 г.)
100. Божана Томова Димитрова
(Цветанова; 6-о упр.; 75-78 г.)
101. Янко Николов Янков
(Кирилов; 6-о упр., 1-и отдел ДС; 78-80 г.)
102. Захари Михайлов Захариев
(Иванов, Стоянов; 6-о упр.,
1-и отдел ДС; 69-84 г.)
103. Стойчо Рангелов Донев
(Шишманов; 6-о упр., 1-и, 6-и отдел ДС; 75-89 г.)
104. Тодор Иванов Костадинов
(Радослав; 16-о упр., 2-и отдел ДС; 70-74 г.)
105. Добромир Мартинов Задгорски
(6-о упр., 7-и отдел, 3-о отд.ДС; 84-90 г.)
106. Али Мустафов Хамзов
(Пашов; 6-о упр.ДС; 76-89 г.)
107. Камен Хинов Калинов
(Юри; 6-о упр.ДС; 71 г.)
108. Фаик Сюлейман Коркмаз
(ВКР; 78-81 г.)
109. Петър Николов Стефанов
(ВКР-БМФ; 69-72 г.)
110. Стефан Киров Робев
(Проданов; Дирекция ДС, отдел 1,
3-о упр., 02-ДС; 50-59 г.)
111. Иван Драшков Стефанов
(Латинов; ДС-Габрово; 47-51, 57-61 г.)
112. Бисер Заимов Тинков
(ДС-Мадан; 73-91 г.)
113. Любомир Кръстев Драганов
(ДС-Плевен,1-о отд.; 65-69 г.)
114. Али Исмаил Байрактар
(ДС-Плевен, ДС-Ловеч; 75-80 г.)
115. Левен Левенов Хаджиев
(ДС-Русе; 79-80 г.)
116. Азис Мехмедов Исуфов
(ДС-Ст.Загора, ДС- Търговище; 70-76 г.)
117. Милен Огнянов Томов
(Митко; ДС-Ямбол; 74-89 г.)
118. Валентина Алекова Исаева
(Верея; ДС Смолян; 78-91 г.)
119. Боян Георгиев Трайков
(Ивайло; 3-о упр.-ДС; 50-58 г.)
120. Тодор Кръстев Василев
(отдел "Задгранични паспорти"; от 1974 г.)
121. Кемал Еюп Адил
(Емил; отделение "Турско", ДС-Силистра ;
78-98 г.)
122. Въло Иванов Христов
(Валери; ОУ-Враца, ДС; 51-90 г.)
123. Ромил Тимотеев Николов
(Бойчо; ОУ-ДС - Видин, 05,06 ДС; 60-62 г.)
124. Юри Асенов Соколов
(ОУ-Смолян ДС; 80-91 г.)
125. Ален Малинов Аленов
(ОУ-търговище ДС; 86-90 г.)
126. Мишо Георгиев Иванов
(ОУ-Ямбол ДС; 79-91 г.)
127. Тодор Борисов Николов
(ОУ-Видин, 2 ДС, ВКР 58-61; 68-90 г.)
128. Найчо Стоичков Трайков
(ОУ МВР-Кюстендил, ДС; 56-61 г.)
129. Васил Димитров Чичибаба
(ОУ-МВР- София, РУ-МВР - Сливница, ДС,
НСЗК; 72-90 г.)
130. Васил Кирилов Палакаркин
(Христов П.; РПУ-Станке Димитров - ДС; 85-90 г.)
131. Христо Тодоров Гергински
(СГУ-06, 04-ДС; 83-87 г.)
132. Павлина Стефанова Тодорова-Сапунарова
(Кармен; СГУ-6-и отд. ДС; 81-87 г.)
133. Валентина Танева Шишкова
(СГУ, 06,02-ДС; 83-90 г.)
134. Георги Йорданов Манов
(Андреев; СГУ, 3-и отд., 3-о отд. ; 79-88 г.)
135. Дойчо Златанов Дойчев
(Деница; СГУ, 8-о РПУ; 85-93 г.)
136. Стефан Гаврилов Цветанов
(СГУ, Ленинско РУ-ДС; 85-90 г.)
137. Атанас Николов Атанасов
(РУ на ГЩ ; 71-91 г.)
138. Атанас Тодоров Атанасов
(РУ на ГЩ; 87-91 г.)
139. Бончо Иванов Шанов
(РУ на ГЩ; 65-67 г.)
140. Георги Димитров Спасов
(РУ на ГЩ; 77-91 г.)
141. Евгени Захариев Кирилов
(РУ на ГЩ; 76-85 г.)
142. Емил Иванов Данчев
(РУ на ГЩ; 82-91 г.)
143. Иван Георгиев Шопов
(РУ на ГЩ; 85-91 г.)
144. Красимир Минков Маринов
(РУ на ГЩ; 84-89 г.)
145. Кръстьо Илиев Петков
(РУ на ГЩ; 83-88 г.)
146. Стоян Панайотов Стойков
(Огнян; РУ на ГЩ; 85-91 г.)
147. Христо Григоров Харизанов
(РУ на ГЩ; 72-81 г.)
148. Христо Петров Стоянов
(РУ на ГЩ; 81-89 г.)
149. Петър Николов Стефанов
(ВКР-БМФ; 69-72 г.)
150. Тодор Борисов Николов
(ВКР-58-61; 68-90 г.)
151. Фаик Сюлейман Коркмаз
(ВКР; 78-81 г.)

* * *

Няма да се установява принадлежност към органите на бившата ДС
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред гласува днес с 15 гласа “за” и 6 “против” една редакция по чл. 32, ал. 3, която да гарантира на служителите на спецслужбите запазване секретността на техните документи, съобщи dnesplus.bg. Постигнато бе споразумение за нов параграф 12 в преходните и заключителни разпоредби на Закона за досиетата, чрез който се даде възможност да бъдат огласявани служители на спецслужбите до 16 юли 1991 г., обясни Татяна Дончева от БСП.
Според Татяна Дончева смисълът на чл. 32 остава същия, като редакцията му означава, че ще се огласяват лицата, които са сътрудничили на службите, но не и документите, които продължават да са секретни. Редакцията е направена за утеха на тайните служби, така че само председателят на комисията да се разпорежда със секретните документи, каза Дончева. Тя съобщи, че архивът на Първо Главно управление на Държавна сигурност ще бъде предаден както всички останали архиви. Дончева поясни, че новият параграф 12 за досиетата цели да защити само активно действащите в чужбина разузнавачи, защото никой не огласява задграничните си агенти без да застраши живота им. Според нея е факт, че има необходимост и от закон за специалните служби.
Дончева каза, че всички, които са имали връзки с ДС преди 1991 г. ще бъдат осветени - и банкери и депутати и министри и журналисти. Тя добави, че комисията, която ще се занимава с разкриването на досиетата трябва да започне работа час по-скоро и още през пролетта да представи списъците с проверката на депутатите. Дончева прогнозира, че ще има проблеми и при предаването на архивите и при създаването на комисията, но в нея ще участват само лица, които не са били сътрудници на ДС.
Целта на всичко това е да се хвърли светлина над прехода и е факт, че е на лице проблемът за връзките с бившата ДС на някои от специалните служби. Явно ръководствата им не са се справили да извършат прехода без сътресение. Касим Дал от ДПС каза, че по този начин законът не се променя и няма да има укрити лица, а всичко ще бъде открито. Бившият министър-председател Иван Костов заяви, че особено вторият предложен текст обезсмисля закона, тъй като прикрива хората, които са разполагали и разполагат със специална информация.
Предложената редакция на чл. 32, ал. 3 е следната: “Документите по ал. 1, които не се разкриват и публично оповестяват се регистрират в отделен архивен фонд в централизирания архив по чл. 1, ал. 3, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията”. Според предложения нов параграф 12 на преходните и заключителни разпоредби за лице, заемало или заемащо длъжност началник на отдел или началник на сектор в служба “Военна информация” към министъра на отбраната или началник на отдел, или началник на секция в Националната разузнавателна служба след 16 юли 1991 г. не се установява принадлежност към органите на специалните служби. Именно срещу този пасаж се обяви Костов и каза, че ДПС явно се страхува да не бъдат обвинени, че разрушават българското разузнаване.
Според Иван Костов, ако някой човек заема обществена длъжност, е по-добре да излезе от нея и да остане разузнавач, но не е възможно едновременно да бъде и политик, и банкер, и разузнавач. Депутатът от опозицията Йордан Баколов заяви, че няма да има пълно отваряне на досиетата и че в момента се манипулира общественото мнение. Законът за досиета не разрешава проблема с хората, които и преди и сега работят за специалните служби.
Според Бакалов мнозинството през последната седмица се е държало като „слон в стъкларски магазин” и е посочило на чуждите тайни служби, къде се намират българските тайни агенти.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006397 .