Новини до 3 септември 2009 г.

Понятието ползвател на моторно превозно средство

неделя, 03 декември 2006 / Прочетено 3129 пъти
Последната промяна на Наредба 1-45 на МВР (ДВ, бр. 93,17.11.2006 г.) изисква регистрация на ползва-телите на МПС. Чл.4, ал. З гласи, че „физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се регистрира като ползвател на превозното средство".

Към момента, петък, 1 декември, няма указания как да се прилага този член, коментира Делян СЛАВОВ, началник група „Регистрация" в сектор Пътна полиция при ОДП - Стара Загора. Още с първото въвеждане на ползвател при нас възникна проблем с програмния продукт, за който сме информирали МВР. Моето мнение е, че не всички ползватели на МПС трябва да се регистрират при нас. Това трябва да сторят основно лизинговите компании, които преотстъпват автомобили, собствеността върху които се придобива след изплащане на целия лизинг, , пише вестник Национална бизнес поща. Други евентуално задължени лица са хората с постоянно и по-продължително пълномощно. Например управител на фирма назначава лице, което да го представлява и в това му качество да управлява даден автомобил безсрочно във времето. В този случай лицето би следвало да дойде при нас и да бъде въведено като ползвател. Делян Славов уточнява, че докато не се разреши софтуерният проблем, „Пътна полиция" - Стара Загора, не прави регистрация на ползватели. Това е решение „на местна почва", съгласувано с МВР.
Промяната на Наредба 45 към момента не изисква регистрация на управляващите автомобили с пълномощно на съпрузи, които карат коли на половинките си, както и на хора, които шофират коли на приятели, смятат от „Пътна полиция" - Стара Загора. Към момента те не е нужно да се регистрират като ползватели. Нямаме тълкуване на приложението на промяната в наредбата и няма индикация, че в скоро време ще получим яснота, уточнява г-н Славов. Дотогава регистрация в Стара Загора няма да се прави. Според Делян Славов идеята на промяната в Наредба 45 е лизинговите компании да вкарат в свидетелствата за регистрация лизингоползвателите си. Ангажиментът за регистрация е на компанията, не на конкретното физическо или юридическо лице, уточнява пътният полицай. Лизинговите автомобили нараснаха неимоверно, седмично в Стара Загора се регистрират около 20 МПС.
Приветствам промяната, доколкото тя се отнася за дългогодишни ползватели, за тези, които стопанисват или управляват МПС за по-дългосрочен период, казва Делян Славов. Както и за хората, които при първоначална регистрация дойдат в КАТ и поискат да фигурират в свидетелството. При промяна в регистрацията услугата се извършва срещу около 20лв. Към момента ако пътен полицай спре невписан като ползвател шофьор, той не подлежи на санкция на основание ЗЗД, според който всеки може да предостави автомобила си на лице само по устна договорка. Достатъчно условие е да представи част II от свидетелството за регистрация на превозното средство при проверка.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.003983 .