БИЛЛА гарантира за сигурността на магазините си в цялата страна

вторник, 28 ноември 2006 / Прочетено 5534 пъти
На пресконференция ръководството на БИЛЛА България заяви категорично, че всички магазини от веригата в страната са абсолютно безопасни за клиентите и служителите й.

Това бе потвърдено от ръководителя на екипа от Център за научни изследвания и проектиране към УАСГ, извършил Техническата експертиза на магазините БИЛЛА – проф. д-р.инж. Димитър Назърски. За сигурността на обектите бе категорична и фирмата конструктор, на 15 от тях - МИКС-ПС ООД в лицето на г-н Пламен Христов, който заяви:” Конструкциите на магазините са гарантирани, сигурни и надеждни за експлоатация”.
В края на юни именно БИЛЛА България възложи експертиза на всичките си магазини на екипа на проф. Назърски, който извърши Техническа експертиза чрез визуално обследване. Резултатите от нея показаха, че обектите се намират в нормално състояние без съмнение в носещата способност и издръжливост на конструкциите. След изготвяне на Техническата експертиза и получаването й, БИЛЛА е в непрекъснат контакт с проф. Назърски и той неколкократно е потвърждавал, че визуалното обследване на Техническата експертиза не дава повод за каквото и да е съмнение за надеждността и сигурността на магазините.
Три месеца след изготвянето на гореспоменатата експертиза софийският районен прокурор Пламен Георгиев разпространи Сигнално писмо до кметовете на общините, на чиято територия функционират магазини от веригата БИЛЛА. В него прокурорът разпорежда на местните власти да предприемат действия по чл.195 от ЗУТ, тъй като в хода на разследването, което той води, “са събрани данни за установени дефекти, повреди и големи деформации на конструктивни елементи на множество магазини БИЛЛА” и че „съществува опасност за посетителите в магазина”.
“Изводът за „съществуваща опасност за посетителите”  беше твърде изненадващ и необоснован за БИЛЛА, поради факта, че никъде в Техническата експертиза на проф. Назърски не е направено подобно заключение. Също така нито един друг орган или експерт не е извършвал оглед или проверка на магазините, която да даде основание за горепосочените изводи. „Категорични сме, че изявлението на районния прокурор почива единствено на погрешно и преувеличено интерпретиране на подбрани факти”, заяви Емил Стефанов, изпълнителен директор на БИЛЛА България.
Ръководството на БИЛЛА България е обезпокоено, че възложеното от него обследване може да се интерпретира по този начин и евентуално да създаде възможност да се злоупотреби с него. Направената експертиза от проф. д-р инж. Назърски представлява визуално обследване и изводите от нея не могат да се разглеждат като окончателна оценка за експлоатационната надеждност на конструкцията на обектите. Използваните термини от проф. д-р инж. Димитър Назърски са предназначени за технически специалисти, които прокурорът е възприел погрешно и оценил преувеличено. Това бе потвърдено и от проф. Назърски в официално писмо до компанията.
Резултатите от експертизата на проф. Назърски са предоставени от ръководството на БИЛЛА България на проектантите, изпълнителите и фирмите конструктори на всеки от магазините с изискването те да направят собствени проверки на заключенията на проф. Назърски и на сигурността на магазините, се казва в прессъобщение на търговската верига.
Към настоящия момент общински комисии извършват проверки на магазините на БИЛЛА в страната в резултат на сигналното писмо на софийския районен прокурор г-н Пламен Георгиев и неговите разпореждания. БИЛЛА България е декларирала пред общините пълната си подкрепа и поема ангажимент да информира обществеността и медиите за резултатите от тази проверката.
Ръководството на БИЛЛА България заявява отговорно, че магазините БИЛЛА  се проектират и изграждат в съответствие с нормативните изисквания и предписания некомпетентните органи по строителен контрол, а техническите проверки и експертизи, извършени след пускането им в експлоатация, свидетелстват за пълната техническа изправност и безопасност на всички обекти от веригата в страната. БИЛЛА България е социално отговорна компания и неин основен приоритет е сигурността на клиентите и персонала. Компанията е най-заинтересованата страна магазините БИЛЛА да бъдат в пълна техническа изправност, с което да бъде гарантирана безопасността на всички посетители и служители и полага всички необходими мерки за това.


Проф. Димитър Назърски, ръководител на катедра Строителни материали и изолации при УАСГ (вдясно); Венцислав Чолаков, финансов директор на БИЛЛА България, Емил Стефанов, изпълнителен директор на БИЛЛА България и Таня Бузева, юридически съветник на БИЛЛА България

Димитър Назърски
проф. д-р.инж. Димитър Назърски

Емил Стефанов
Емил Стефанов, изпълнителен директор на БИЛЛА България


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005749 .