Пак замърсиха въздуха на Стара Загора

петък, 17 ноември 2006 / Прочетено 4763 пъти
Автоматичната измервателна станция на РИОСВ, разположена до Операта в Стара Загора, засече на 15 ноември т.г. в продължение на три последователни часа наднормени стойности на азотен диоксид.

Според данните на Системата за контрол на качеството на атмосферния въздух от 85 микрограма на куб.м в 16 часа, стойностите на замърсителя в 18 часа са скочили на 283.56 микрограма на куб.м (при пределнодопустима концентрация (ПДК) от 240 микрограма на куб.м). В следващите два часа - 19 и 20 часа, са отчетени 272.56 и 257.58 микрограма на куб.м., пише вестник Старозагорски новини. Според действащото в България законодателство - Наредба No 9 на МОСВ, РИОСВ - Стара Загора, е била длъжна да информира населението за наднормения замърсител. Това обаче не е направено. Едва в 14 часа вчера РИОСВ разпространи в сайта си информация за регистрирани превишения и се оправда с трудноразбираемото обяснение, гласящо дословно: "Не са регистрирани превишения на установения алармен праг - 400 микрограма/куб.м, измерени в 3 последователни часа.
Съгласно чл.8, ал.2 от Инструкцията за информиране на населението при превишаването на установените алармени прагове и показатели "при регистрирано превишаване на даден средночасов праг за информиране на обществеността, относно съдържанието на серен или азотен диоксид в атмосферния въздух, информацията по ал.1 се изпраща в ИАОС в рамките на първия следващ работен ден до 12.00 часа". Инструкциите по юридическите правила са най-низшите уредби, а над тях са Наредбите (после законите и Конституцията). А в Наредба No 9 на МОСВ е записано, че прагът за информиране на обществеността (факсимиле от което прилагаме) е 200 микрограма/куб.м.
От какво не ни предпазиха
Като здравни ефекти в Системата за контрол на качеството на атмосферния въздух е записано, че азотният диоксид причинява възпаление на белите дробове и понижава устойчивостта на респираторните инфекции (грип). А също, че при продължително въздействие на концентрации над ПДК може да се причинят структурни промени в белия дроб. В същия часови пояс - от 18 до 20 часа на 15 ноември, са регистрирани и високи концентрации на въглероден оксид - от 7.04 до 7.95 милиграма на куб.м (при ПДК 10 милиграма на куб.м).
Злощастна повторяемост
Подобна беше и ситуацията на 9 ноември т.г., когато станциите на РИОСВ отчетоха наднормени стойности на азотния диоксид и завишени стойности на въглеродния оксид. Същото беше и на 20, 21, 22 и 23 октомври т.г. Тогава от екоинспекцията съобщиха, че регистрираните превишения са от автомобилния транспорт. Вчера отново РИОСВ повтори до болка познатия рефрен, че: "Причина за регистрираните превишения на този атмосферен замърсител е автомобилният транспорт и паркираните в непосредствена близост автомобили. Дадено е предписание на кмета на община Стара Загора да се освободи районът от паркираните автомобили" (цитатът е дословен). Доскоро за РИОСВ - Стара Загора, имаше един-единствен замърсител - серният диоксид (от ТЕЦ-овете), за който те с пристрастие информираха авансово и даже още преди да стигне ПДК. И правеха предписание след предписание на ТЕЦ-овете.
 Явно от кумова срама сега са направили подобно предписание - този път към кмета на Стара Загора. Но защо? Ако техните твърдения са верни, тогава защо станцията им до Операта не е отчела наднормени стойности в сутрешните часове, когато автомобилният трафик е също много интензивен? И ако транспортът е най-големият източник на въглероден оксид, без отговор остава въпросът откъде идва азотният оксид? И защо при повишаване на азотния диоксид се повишава и въглеродният оксид? В доклада на Министерството на отбраната, изготвен по настояване на Временната комисия по обгазяването в Народното събрание, е записано, че при изгаряне или унищожаване на боеприпаси се отделят три газа - въглероден оксид, азотни оксиди и хлороводород. На 9 и 15 ноември са налице данните за първите два замърсителя. Третия замърсител винаги го дават, че е в подпрагови стойности, но той се мери ръчно и единствено от станцията на РИОСВ - тази същата институция, която в продължение на една година отказваше въобще да се ангажира с неговите замервания. Но за сметка на това раздава предписания... предписания, "благодарение на които бяха намалени производствените мощности на "Марица Изток". А сега и на кмета на Стара Загора...


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005033 .