Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Съобщения и реклама arrow Обява за откриване на процедура за изпълнител

Обява за откриване на процедура за изпълнител

петък, 31 октомври 2008 / Прочетено 3266 пъти
На основание чл.1, ал.1; чл.6, ал.1; чл.12, ал.1, т.1 и чл.14 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


АДАКС ЕООД - гр. Стара Загора, със седалище в гр. Стара Загора и адрес на управление: ул. Кольо Ганчев 45, TOYOTA, адрес за кореспонденция:
Търовско-промишлена палата – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Сава Раковски 66  тел. (042) 626297, факс: (042) 626033, e-mail: hgeorgieva@chambersz.com

лице за контакт: Христослава Веселинова Георгиева на длъжност  ръководител проекти ТПП – Стара Загора, тел.: 0886194483

или тел./факс: (042) 648 112, e-mail: milena.hristova@addax.toyota.bg, лице за контакт: Милена Василева Христова, на длъжност  координатор проект, тел.: 0888 255 894, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG2005/017-353.10.01-1.21

обявява процедура за определяне на изпълнител – ОТКРИТ ИЗБОР с обект: ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОСЕРВИЗ.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: Търовско-промишлена палата – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Сава Раковски 66, всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на следния интернет адрес: www.chambersz.com.

Оферти се подават на адрес: Търовско-промишлена палата – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Сава Раковски 66 до 10:00 ч. на 19.11.2008 г.

 

 

Стара Загора
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005389 .