Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Екология на Стара Загора arrow Качество на атмосферния въздух в област Стара Загора на 03.08.2006 г.

Качество на атмосферния въздух в област Стара Загора на 03.08.2006 г.

четвъртък, 03 август 2006 / Прочетено 4410 пъти
Във връзка с отчетените завишени стойности по показател серен диоксид от автоматичните станции за контрол качеството на атмосферния въздух в Стара Загора, с. Могила и с. Полски градец, компютърния модел за движението на замърсените  въздушни маси от енергийния комплекс  “Марица изток” на системата за ранно предупреждение  и с  цел предотвратвратяване замърсяването на въздуха в Стара Загора, РИОСВ – Стара Загора предписа на операторите на централите и централното диспечерско управление на НЕК за намаляване на мощността на работещите блокове без сероочистващи инсталации до 70% от номиналната.

Изискано е от ТЕЦ “Марица Изток2” ЕАД и ТЕЦ  “Марица Изток 3” АД  да преминат към използване на гориво с минимално съдържание на сяра.
Маскимално регистрираните средночасови концентрации на замърсител серен диоксид от станцията в с. Могила са отчетени в 12:00 часа – 201.53 микрограма на кубичен метър, а Автоматичната станция до операта е регистрирала максимална концентрация 192.29 микрограма на кубичен метър в 16:00 часа, при пределно-допустима средночасова концентрация 350 микрограма на кубичен метър и алармен праг 500 микрограма на кубичен метър .
Предвид специфичните метеорологични условия продължава детайлното наблюдение и непрекъснат анализ на постъпващите данни от системите за контрол качеството на атмосферния въздух.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И  ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА 
Стара Загора  6000
тел. 042 / 602 683;  факс  042 / 602 447
ул. “ Стара  Планина ” № 2            
е–mail:
riosvsz@stz.orbitel.bg


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007752 .