Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Банките повишават лихвите си. Има ли добра новина?

Банките повишават лихвите си. Има ли добра новина?

петък, 17 октомври 2008 / Прочетено 4086 пъти
Гръмките коментари, свързани с това колко много са поскъпнали кредитите, не правят услуга на никого и не са в ничия полза. Съвсем не отричаме последствията от кризата, а напротив. Напълно подкрепяме мненията, че ефект върху кредитите има. Настоящото поскъпване на заемите е едно от най-високите за последните 3 години и е обусловено от ситуацията в международен план. Добрата новина е, че след покачването на лихвите ще следва тенденция за намаляването им - това е икономическата логика, а и практиката го е доказала. 
За да не бъдем голословни представяме кратък обзор на промените в лихвените нива при някои от банките, променили сега своите условия.

Промените
Алианц Банк България повиши Базовия Лихвен Процент /БЛП/ за съществуващи и нови жилищни кредити с 0.30 процентни пункта (п.п.) за кредити в евро и долари, а за кредити в лева – с 0.50 п.п.

Банка ДСК също увеличи лихвите за новоразрешени жилищни/ипотечни кредити. Така стойностите им за кредити с плаваща лихва за целия срок на кредита се повишават с 0.50 % за продукти в лева и евро, а тези по кредитите с 3 години промоционален период – с 1 % за продукти в лева и евро.

Актуализациите на Пощенска банка също засягат както новите, така и вече отпуснатите кредити. Новите кредити в евро поскъпват с 1 п.п., в лева – с 1.50 п.п., а в швейцарски франкове – с 2.20 п.п. По-малко поскъпнаха вече отпуснатите заеми. Изтеглилите заем в евро вече трябва да плащат лихва по-висока с 0.75 п.п., 1.50 п.п. повече, ако кредитът им е в лева и 1 п.п. повече, ако е в швейцарски франкове.

Новостите от Райфайзенбанк са, че лихвата по жилищен кредит в лева вече е с 1.40 п.п. по-висока, а за кредити в лева и с 1.10 п.п.
И за двете банки това не е единственото увеличение за последните 12 месеца.

Сосиете Женерал Експресбанк също установи нови лихвени нива, като увеличението е 0.10-1.30 п.п. за кредити в евро и 1.10 п.п. за кредити в лева. Повишението е валидно само за нови кредити.

УниКредит Булбанк също последва тенденциите на пазара и резонно промени своите лихви. Стори това с 0.90 п.п. за кредити в лева и с 1.50 п.п. за кредити в евро. Посоката, естествено, бе нагоре.
Нови лихви за настоящи и бъдещи клиенти определи и Банка Пиреос България.Увеличението за нови кредити с "фиксирана" лихва в лева и евро е с 2 п.п., а за кредити в евро и швейцарски франк с плаваща лихва то е с 1 п.п.
За вече усвоени кредити с "фиксирана" лихва повишението е с 0.75 п.п. за евро и 0.30 п.п. за лева. За кредитите с плаваща лихва в евро и швейцарски франк повишението е с 0.50 п.п.

Равносметката
Цифрите сочат, че кредитите за нови и стари клиенти са поскъпнали в рамките на0.50-2 п.п. Твърде широк диапазон, будещ определени заключения. Открояващото се е, че на практика няма банка, която да е повишила своите лихви с по-нисък размер от 0.50 п.п. При сегашната вълна на повишение, ръст от 0.50 п.п. на дадена лихва изглежда като най-малкото зло на фона на 2 п.п. Само преди година нарастване на лихва с половин или един процентен пункт се считаше за голямо поскъпване, а за нарастване от 2 п.п. дори не се помисляше. Сега ситуацията изглежда другояче. Покачване на лихва с 1.50-2 п.п. определено би стресирало всеки настоящ или бъдещ заемател. Междувпрочем това вече се случва. 

Високите лихви в сума
Страховете за чувствително завишаване на месечните вноски ни провокираха да изследваме колко реално може да поскъпне един кредит, ако неговата лихва се повиши с половин, един или два процентни пункта.
Разгледахме условен пример за 25-годишен кредит за 50 000, 70 000 и 90 000 валутни единици (в.е.) и лихва 7%, 7.5%, 8%, 8.5%. Избраните суми могат да се разглеждат, като нов кредит или остатък по главница по съществуващ. Изчисленията са примерни и независимо как ще се интерпретира сумата, завишенията на месечните вноски са еднакви. За нуждите на изчисленията завишихме лихвите с 0.5, 1, 1.5 и 2 п.п. Какво получихме можете да видите тук:

Завишена лихва

Завишена вноска при нов кредит/остатък по главница

50 000 в.е.

70 000 в.е.

90 000 в.е.

+0.50 п.п.

ок. 17 в.е.

ок. 24 в.е.

ок. 30 в.е.

+1.00 п.п.

ок. 34 в.е

ок. 47 в.е

ок. 60 в.е

+1.50 п.п.

ок. 50 в.е.

ок. 70 в.е.

ок. 90 в.е.

+2.00 п.п.

ок. 65 в.е.

ок. 93 в.е.

ок. 119 в.е.

Легенда:

п.п. (процентен пункт) - Разликата между старата и новата лихва

в.е. (валутни единици) – Валутата, в която е или ще бъде отпуснат кредита

Резултатите са красноречиви – поскъпване определено има. Някъде то е слабо, другаде - осезателно.
Краткото обобщение изглежда така: Ако при един кредит за 70 000 в.е., лихва 7.50% и срок 25 г. месечната вноска е 517 в.е., то повишаването на лихвата до 8.50% ще го оскъпи допълнително с около 46-47 в.е.
Както се вижда, в зависимост от размера на кредита, новият заемател ще го вземе, а съществуващият ще го доизплати при по-висока вноска. Големият въпрос е "Как заемателите (нови и стари) ще възприемат тези повишени месечни вноски? Отговорите могат и ще са различни – от „Не ме притесняват" до „Станаха непосилни”.
Да обърнем повече внимание на тези, които имат опасения, че вноските вече са трудни за погасяване. За жалост те не са малко и основно това са хора вече получили финансиране. На тях ще посветим малко повече време, защото новите клиенти на банката имат варианта да изчакат „по-добри времена”. Подобна алтернатива за настоящите заематели няма.
Сега клиентите на някои от популярните банки ще усетят увеличението значително по-силно от останалите кредитополучатели. Това създава условия за преливане на техни клиенти в други банки, след като лихвите се установят на по-стабилни нива. 
По мнение на специалисти от сферата на кредитното посредничество в идните месеци банките вероятно ще предложат нови, специализирани продукти за рефинансиране. „Прогнозирам създаването на специални продукти за рефинасиране, с които ще се атакуват качествените клиенти на банките, които оставят старите си кредитополучатели на лихвени нива с 2-3% над пазарните”, сподели Цв. Георгиева, оперативен директор на "Кредитланд". „Все по-значителен фактор при избора на банка ще става ценовата й политика към настоящите й клиенти, ползващи кредит, сравнена с тази, насочена към набиране на нови. Клиентите определено започват да се интересуват от банките, които най-малко са увеличили лихвите и таксите за старите си лоялни клиенти и търсят продукти с фиксирана лихва, или с повече прозрачност при формирането й”, допълни тя.
Въпреки драстичното поскъване на заемите, все пак изход от ситуацията има. Това е рефинансирането на кредита или предоговаряне на условията му. Не бива да се изпада в отчаяние за бъдещото му погасяване, въпреки трудните времена в момента. Както се вижда от изчисленията по-горе, ако успеете да предоговорите с банката или да рефинансирате кредита си при лихва макар и с 0.5 п.п. бихте могли да намалите поскъпването. 
Само за пример (представителен само за посочените параметри): Ако лихвата по кредита ви е нараснала с 1 п.п., остава да изплатите 70 хил. в.е. и успеете да рефинансирате или предоговорите кредита с друг или за лихва с 0.5 п.п. по-ниска, новата Ви месечна вноска ще е с около 23 в.е. по-ниска.
Все пак, независимо с колко, в ситуация, като сегашната всеки намален лев от вноската е добре дошъл. 
Разбира се, това са съвсем опростени сравнения и за да се каже със сигурност дали ефектът от рефинансирането или предоговарянето ще е положителен, е нужна консултация (например с кредитен консултант). Рефинансирането и предоговарянето имат своята цена, така че трябва да се подхожда внимателно към тях, като се съпостави положителният ефект от тези действия с платените такси.
И нека бъдем докрай коректни, за някои платци, дори и намалена, вноската вероятно ще остане по-висока - факт, който трябва да бъде приет. За всекиго е ясно, че няма как да е другояче, поне на този етап. Остава надеждата скоро кризата да приключи и лихвите да започнат да се връщат към старите си нива. До тогава, обаче, трябва да се търсят решения за адекватни действия. 

Потърсете компетентна помощ
Мнението на експерт никога не е излишно в подобна ситуация. Изгодното рефинансиране е свързано с прецизно изчисление и отчитане на редица фактори, които компетентият кредитен консултант познава. По този начин ще се предпазите от риска скъпото да ви излезе още по-скъпо. 

Няколко съвета за финал

 

  • Не се поддавайте на паника и прибързани решения;
  • Интересувайте се за възможностите за справяне с поскъпналия заем;
  • Консултирайте се с кредитен специалист. На пазара работят достатъчно на брой фирми кредитни консултанти, които имат поглед върху кредитния пазар;
  • Информирайте се непрестанно за ситуацията на пазара и разговаряйте с Вашата банка за възможните изходи от създалата се ситуация.
Иван Стойков, Старши анализатор "Потребителски финанси", "Моите пари"
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.014341 .