Лихвите в Европа падат, в България се вдигат

понеделник, 13 октомври 2008 / Прочетено 4511 пъти
Последните финансови новини показват красноречиво, че каквото и да се случи в Европа и САЩ, може да има съвсем различен сценарий в България. Докато европейските банки колективно свалиха лихвените си проценти, в България се случи обратното!

От 1 октомври основният лихвен процент, определен от Българската народна банка, скочи от 5.23% на 5.38%. През август ОЛП бе 5.25%. В последните месеци този процес беше възходящ, като от началото на тази година започна с ниво от 4.68%.
Сегашното равнище от 5.38 на сто е малко по-ниско в сравнение с ОЛП, обявен от БНБ преди 10 години, на 8 април 1998 г.( 5.41%) , показва статистиката на финансовия пазар.
По същото време Федералната резервна банка (ФЕД), Европейската централна банка и другите централни банки координирано понижиха лихвените нива. Анализаторите на пазара определиха това като безпрецедентен ход, обясним с необходимостта от взимането на спешни мерки за стабилизиране на сриващите се финансови пазари.
Заради риска икономиката на много страни да изпадне в рецесия ФЕД намали основния лихвен процент с 0,5 процентни пункта до 1.5 на сто.
Понижения с 50 базисни пункта направиха Европейската централна банка, централните банки във Великобритания, Канада и Швейцария.
Ако лихвите продължат да падат обаче, инфлацията ще бъде неовладяна, смятат експерти, а икономиките на едни от най-развитите страни ще претърпят още по-големи загуби.
Правителството на Великобритания обяви спасителен пакет от 50 млрд. лири за британските банки, които имат проблеми, стана ясно на 8 октомври. Планът предвижда “финансова инжекция” за банките, които изпитват проблеми.

Гарантиране на влоговете в банките по света и България
На заседание в Люксембург на 7 октомври министрите на финансите на 27-те членки на Евросъюза приеха спешни мерки за укрепване на доверието към финансовата система. Бе решено държавите-членки да подкрепят системни финансови и банкови институции, a прагът на гарантираните банкови депозити да бъде повишен на 50 000 евро. По този начин всеки гражданин на страна- членка на ЕС, който има банков влог до 50 хил. евро, може да бъде спокоен, че при евентуален фалит на избраната от него банка, държавата ще му възстанови парите. И в момента някои европейски държави гарантират депозити над 50 хил. евро.
В България засега са гарантирани влогове на граждани до 40 хил. лв. или около 20 хил. евро. Според премиера Сергей Станишев вдигането на гаранцията на влоговете у нас е не по необходимост, а заради уеднаквяването на мерките, които взимат правителствата на страните в ЕС. Фискалният резерв на България е 11 милиарда лева и е достатъчен, за да гарантира стабилността на банковата система, убеден е премиерът.
Сегашната гаранция на личните влоговете в банките от 40 000 лева е достатъчна, смятат и българските финансисти. В момента по-големите спестявания могат да бъдат защитени, ако бъдат разпределени в повече банки.
Според банковата статистика, цитирана наскоро от финансовия министър Пламен Орешарски, над 90 на сто от спестяванията на българите са под 50 хил. евро. С новото решение близо 100% от влоговете ще бъдат напълно защитени от държавата.
Българските банки са стабилни и няма никакви основания за безпокойство на хората, увери в началото на октомври министър-председателят Сергей Станишев. Според него няма пряка опасност за българските банки от световната финансова криза. Управителят на БНБ Иван Искров също увери, че състоянието на банковата система е стабилно, като тя е добре капитализирана и печеливша.
По сега действащият закон Фондът за гарантиране на влоговете покрива сметките до 40 000 лева само на физически лица. Ако дадена банка фалира, парите на фирмите "изгарят", припомнят експерти. От друга страна фондът разполага с малко над 700 млн. лв. и ако фалира повече от една банкова институция, дали парите в него ще бъдат достатъчно, се питат вложители.
Българската народна банка следи постоянно работата на всички други банки в страната и при необходимост може да помогне с пари, успокояват финансисти.
Факт е, че в развитите европейски страни доходите са по-високи и хората могат да спестяват. И в ситуацията на икономическа криза правителствата на тези държави трябва да продължават да насърчават депозитите, защото те са в основата на икономическия растеж. За България спестявание в размер на 100 000 лева в банка са изключителна рядкост. Въпреки това ако и българското правителство гарантира по-високи размери на влоговете, това ще засили доверието в банковата система, смятат експерти.

Други правителства гарантират 100% депозитите

Правителствата по света въвеждат спешни мерки с цел да неутрализират въздействието на международната финансова криза. Предвижда се държавата да гарантира банковата ликвидност чрез финансови инжекции.
Кабинетът във Великобритания обяви кредит от 200 милиарда британски лири за укрепване на финансовата система. Някои банки ще бъдат частично национализирани.
Средства за рекапитализация до 50 млрд. лири ще бъдат предоставени на разположение на банките в замяна на дялово участие на държавата в акционерния им капитал.
Във Франция правителство готви нова законова структура, който да му разрешава бърза намеса за спасяване на банки пред фалит.
В началото на октомври Германия обяви, че въвежда неограничена защита на спестяванията на германските граждани. Австрийското и унгарското правителства също решиха да предостави неограничена защита за частните депозити и ще гарантира ликвидността на банките. Благодарение на тези мерки, при фалит на банка, вложителите ще получат 100% от влоговете си от държавата.
Великобритания предлага общоевропейски план за финансиране, който ще помогне за преодоляването на международната финансова криза, заяви британският премиер Гордън Браун по време на пресконференция в Лондон. Той предлага да бъде създадена специална международна организация, която да контролира ситуацията на финансовите пазари и да не допуска да се стигне до сериозни сътресения.

Риск от дългосрочна финансова криза в Европа

Европа се приближава към рецесия и европейската банкова система е изправена пред сериозен “финансов стрес”, който няма да отмине лесно, предупреждават от Международния валутен фонд.
Икономическият растеж в 15-те страни от еврозоната ще се понижи от 1,3 % през текущата година до средно 0,2 % през 2009 година. Безработицата също ще се увеличи и ще достигне 8,3%. В доклад на МВФ се подчертава още, че европейските страни се приближават или навлизат в рецесия. В него се прогнозира, че икономическите проблеми на богатите държави най-вероятно няма да приключат преди началото на 2010 година.
В свой доклад за глобалната икономика МВФ намалява прогнозата си за икономически ръст за 2009 година от 3,9% на 3%.
За 2009 г. МВФ предвиждаше глобален растеж от 3.9 % , но прогнозата бе променена – очаква се ръст от 3 на сто. Миналогодишната прогноза за ръст беше 4,1 на сто. МВФ намали и прогнозите си за растеж в еврозоната до 1,3 %, а за САЩ - до 1,6 % през тази година в и 0,1 на сто през следващата.

Ръстът в България може да се свие до 4% през 2009  
Според българският заместник финансов министър  Любомир Дацов световната  криза ще доведе до забавяне на растежа  у нас догодина с 1.5-2.0%.
Според анализ на Ройтерс, кредитната криза е погубила цветущия растеж в новоприети страни-членки на ЕС като балтийските републики, заплашва България и Румъния. Латвия и Естония са в рецесия, за Литва се очаква рязко понижение на ръста през тази година. От друга страна по-малкия размер на кредитите може да помогне на икономиките на балтийските и балканските страни от ЕС, които имат огромни дефицити по текущите сметки.
Нито една от четирите бивши комунистически страни, обвързали своята валута с еврото – Латвия, Литва, Естония и България – не се очаква да девалвира валутата си, тъй като това ще доведе до сериозна банкова криза.
   
Намалени лихви на банките в България за срочни депозити
Единадесет банкови институции предприеха мерки към увеличаване на лихвените условия, свързани със срочните си депозити.
Юробанк И Еф Джи България стартираха нова промоция по стандартните си срочни депозити, наречена „Отличен депозит”. От промоцията могат да се възползват както съществуващи, така и настоящи клиенти на Банката. Съществуващите клиенти трябва да увеличат еднократно с над 50% наличните средства по откритата сметка. Промоцията е валидна за периода от 18.09.2008г.- 30.11.2008г. , след който срок средствата по депозита ще се олихвяват според лихвените проценти по стандартен срочен депозит.
С около 1.50 - 2.00 процентни пункта Банка Пиреос България повиши предоставяните годишни лихви по „Пиреос Стандарт” и „Пиреос Златен” е лева и евро.
В началото на сепетември ОББ повиши лихвените проценти на годишна база, предоставяни по „Отворен депозит”, като годишния лихвен процент стана по-висок за суми над 1500 EUR. Повишението по депозити от 0.5% на годишна база се отнася за срок от един, три и шест месеца. При едногодишния „Отворен депозит” лихвата бе завишена с 1.3 процентни пункта на годишна база. Лихвените условия в лева и долари останаха непроменени. ОББ повиши лихвата на „Детски отворен депозит” с 1 базисен пункт.
От 01.10.2008 г. СиБанк увеличи лихвите по срочни депозити – „Растящ депозит” и „Топ депозит”.  Най-чувствително е увеличението на годишния лихвен процент по авансовия „Топ депозит” в лева за срок от 36 месеца – с 4.50 процентни пункта (от 18.00% на 22.50). Лихвата по евровият „Топ депозит” за срок от 36 месеца нарасна с 1.50 процентни пункта (от 15.00% на 16.50%). Предоставяните лихви в евро за срок от 12, 18 и 24 месеца останаха непроменени.
Банката понижи лихвените проценти, предоставяни по „Растящ депозит” в американска валута, като най-чувствително беше понижението на лихвите през 11-то и 12-то тримесечие – с 2 процентни пункта.
Инвестбанк увеличи предоставяните лихви на годишна база на „Дългосрочен депозит с ежемесечно изплащане на лихвата” и „VIP депозит с авансово изплащане на лихвите”. Увеличението на лихвата по дългосрочния депозит в лева беше с 25 базисни пункта. С толкова беше увеличена и лихвата на депозитите в евро. Увеличението на предоставяната доходност по „VIP депозит”  е с половин процентен пункт за лева и евро.
Емпорики Банк два пъти промени своите лихви по стандартните си срочни депозити. Банката повиши лихвите по тримесечния, шестмесечния и едногодишния срочен депозит в лева и в същото време понижи лихвата, предоставяна по едномесечния си срочен депозит.
Алфа Банк предлага едномесечна промоция по новите си срочни депозити „Alpha Аванс”- в лева и EUR, като депозитът може да бъде сключван за 6 и 12 месеца. Особеността на промоцията е, че лихвата се изплаща в момента на откриване на депозита, но при предсрочно закриване на депозита, от главницата се удържа вече изплатената сума.
Алианц Банк България също увеличи лихвите на годишна база по тримесечните стандартни срочни депозити. Увеличението на годишната лихва по тримесечния депозит в лева беше с 2.60 процентни пункта годишно (от 3.40% на 6.00%), а тримесечния в евро беше увеличен с 3.00 (от 2.00% на 5.00%). Промоцията се отнася за суми до 125 000 EUR (равностойността им в лева) на новооткрити депозити до 10.01.2009 г.
След изтичане на промоционалния тримесечен срок, средствата се олихвяват според стандартните лихвени условия. Служители от банковата институция заявиха, че промоцията е механизъм, чрез който Банката цели да направи спестовните си продукти още по-атрактивни.
     Източник: www.bgwebcredit.com
   


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006506 .