Новини до 3 септември 2009 г.

Покана за публикуване на годишни финансови отчети

вторник, 28 март 2006 / Прочетено 6416 пъти
Търговско-промишлена палата – Стара Загора има удоволствието и през тази година да Ви покани  да публикувате годишния си финансов отчет на сайта Икономически портал на регион Стара Загора
 
 
 
Ако отчетът се предоставя на електронен носител, следва да се приложи и копие на годишния счетоводен отчет на хартиен носител, заверено за вярност с оригинала с подпис на управителя/изп.директор на фирмата и поставен печат.

При липса на електронен вариант и изразено искане от страна на фирмата, ТПП може със свой оператор да извърши въвеждане на финансовия отчет и доклада на одитора.

 

    Цени за публикуване:

За отчети предоставени в електронен вид: 30 лв. за фирми-членове на ТПП - Стара Загора и 35 лв. за фирми-нечленове.

За отчети предоставени на хартия: 40 лв. за фирми-членове на ТПП - Стара Загора и 45 лв. за фирми-нечленове.

 

Таксата се плаща на касата на ТПП - Стара Загора или по банков път.
IBAN:  BG64 BFTB 7630 1074 8623 46
BIC: BFTB BG SF, Булбанк АД - Стара Загора

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004547 .