5,5 на сто е ръстът на БВП през 2005 г.

събота, 01 април 2006 / Прочетено 2152 пъти
Брутният вътрешен продукт (БВП) през 2005 г. има номинален стойностен обем 41,948 млрд. лв. (26,648 млрд. щ.д.; 21,448 млрд. евро).

Спрямо 2004 г. в реално изражение БВП се повишава с 5,5%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Брутният вътрешен продукт на глава от населението възлиза на 5 419,7 лв. (3 443 долара, 2 771,1 евро), съобщи econ.bg.
Експертите от НСИ отчитат забавен ръст на БВП през втората половина на 2005 г. Те обясняват този факт с намаления ръст в индустриалния сектор и в износа. Съществен фактор за това са и политическите събития от втората половина на 2005 г.
Добавената стойност, реализирана от фирмите възлиза на 36,022 млрд. лв. Реалният стойностен обем на показателя е с 5,1 на сто по високо от този достигнат през 2004 г.
"Всички сектори на икономиката, освен аграрния, бележат значителен растеж", отбелязва директорът на Дирекция "Национални икономически сметки и баланси" към НСИ Димитър Димитров.
Дейностите на индустриалния сектор бележат реално увеличение от 7,3 на сто, като формират през 2005 г. 30,4 от добавената стойност в икономиката. Секторът на услугите създава 63,3% от добавената стойност за икономиката. През миналата година аграрният сектор отчита спад с 8,6 на сто спрямо 2004 г. Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор, представлява 9,3 % от добавената стойност на цялата икономика.
Реалното увеличение на инвестициите през четвъртото тримесечие на 2005 г. е с 21,5 на сто.
Външнотърговското салдо на стоки и услуги е отрицателно. Вносът надвишава с 2,853 млрд. лв. стойностния обем на износа за 2005 г.
За миналата година външнотърговският стокооборот е нараснал реално с 12,5 на сто, а износът на стоки и услуги – с 8,9 на сто. Увеличението на вноса на стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2005 г. е 12,9 на сто спрямо същото тримесечие на 2004 г.
По предварителни оперативни данни на НСИ, произведеният Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2005 г. възлиза на 11,6 милиарда лева по текущи цени. На човек от населението се падат 1500,8 лева от стойностния обем на показателя. Спрямо четвъртото тримесечие на 2004 г. реалния обем на БВП е нараснал с 5,5 на сто, съобщиха от НСИ.
За сравнение, по данни на ЕВРОСТАТ, ръстът на БВП в 25-те членки на ЕС през четвъртото тримесечие е 1,3. Същият е темпът на икономическия растеж в еврозоната. 7,5 е ръстът на производителността за 4-то тримесечие в Словакия, а 8,8 – в Литва.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004612 .