Област Стара Загора бележи 24.6% ръст

четвъртък, 30 март 2006 / Прочетено 2451 пъти
Регионът попада в групата с най-добри възможности за бъдещо развитие, казва Румяна Друмева, заместник-областен управител, Стара Загора в интервю на в-к ПАРИ и ECON.BG.

- Г-жо Друмева, утвърдена е стратегията за развитие на област Стара Загора до 2015 г. Каква е базата, на която беше подготвен този документ?

Румяна Друмева:
Стара Загора е динамично развиваща се област, чиято политика е насочена към постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт за населението. Едно от най-големите предимства на региона е неговото географско разположение и природни дадености. По основните параметри: площ, население, осигуреност с природни ресурси, икономически потенциал, инфраструктурна изграденост и др., Старозагорска област попада в групата от 8-10 региона с относително най-добри възможности за бъдещо развитие.

- През последните години областта реализира непрекъснат икономически растеж, а по размер на произведения БВП се нарежда на второ място в страната, веднага след София-град. Кои са секторите, генериращи най-голям дял БВП?

Румяна Друмева:
Вече шеста година Стара Загора реализира икономически растеж. Той е най-голям през 2001 и 2003 г. На фона на общата относителна стабилност в страната икономиката на областта се установи със значителен напредък в развитието си. Произведеният БВП за 2003 г. е на стойност от 2061 млн. лв. и е нараснал с 407 млн. лв. /24.61%/ спрямо предходната година, а в сравнение с 2000 г. е достигнат ръст 46.3%. Сравнението по икономически сектори показва водещата роля в икономическия растеж на индустриалния сектор, който генерира 81.3% от произведената брутна продукция в областта. Значителен е приносът на фирмите от сектора на услугите.

- Как бихте характеризирали бъдещето на региона?

Румяна Друмева:
Крайният резултат, който целим да постигнем, е регион с устойчиво развитие, балансирана икономика, базирана на знанието и висок жизнен стандарт, постигнати чрез разумно използване на наличните ресурси и развитие на човешкия потенциал. Главната цел на регионалното развитие на област Стара Загора за периода до 2015 г. е постигане на устойчиво и балансирано развитие.

- Откъде ще се търси финансирането?

Румяна Друмева:
Основните източници за финансиране на програми, проекти и дейности на областно ниво са средства на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет за съответната година, чрез финансирането на инвестиционната програма за развитие на районите за целенасочено въздействие на МРРБ.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004656 .