Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow 3 млрд. лева могат да бъдат усвоени по програма за Развитие на селските региони

3 млрд. лева могат да бъдат усвоени по програма за Развитие на селските региони

сряда, 13 август 2008 / Прочетено 3182 пъти
Информационна среща по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. се състоя в Община Стара Загора. Присъстваха инж. Димитър Пейчев, зам.-министър на земеделието и храните, експерти от Дирекция "Развитие на селските райони" към Министерството и oбластните служби на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, потенциални кандидати за земеделски производители и читалищни дейци от Старозагорска област.  

Участниците се запознаха с условията за кандидатстване, критериите за подпомагане, нормативната база за прилагане на мерките и документите за кандидатстване по стартиралите мерки от Програмата. Това са модул 112 - "Създаване на стопанства на млади фермери", 121 - "Модернизиране на земеделски стопанства", 143 - "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния", 212 - "Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони", 213 - "Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони", 214 - "Агроекологични плащания", 431(2) - "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални мeстни инициативни групи в селските райони", пише вестник Старозагорски новини.
Над 3 милиарда евро е общият бюджет по Програмата. Кандидатите следва да са на възраст от 18 до 40 години; да представят концепция за развитието на стопанството си или създаване на ново производство, закупуване и изграждане на сгради, земя, нови машини и пр.
Бизнеспланът може да бъде изработен безплатно от Бизнесцентъра при министерството.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.009393 .