Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Промените по офертите на банковия и застрахователния пазар през юли 2008 г.

Промените по офертите на банковия и застрахователния пазар през юли 2008 г.

четвъртък, 31 юли 2008 / Прочетено 4174 пъти
Противно на повечето очаквания месец юли 2008 г. също се оказа сравнително активен по отношение на провежданата от търговските банки лихвена политика по депозитните си продукти. Като цяло се запазва тенденцията от преди няколко месеца към повишаване на предоставяните лихвени проценти, целящи привличане на спестявания от населението.

Както и през изминалият месец повишаването на лихвените проценти на годишна база засегна преди всичко депозитите в лева и евро.
      Особена интензивност през изминалият месец по отношение на срочните си депозити прояви „ПроКредит банк”. Промените засегнаха като стандартните, така и гъвкавите депозити, предоставяни от банката. Така в началото на изминалият месец банката премахна промоционалните лихвени проценти по депозита „ПроВлог”, които бяха изразени чрез предоставяне на бонус към стандартният лихвен процент. Размерът на бонус лихвата беше в размер на 0,25%, която се прибавяше към стандартните лихвени проценти в лева, евро, долари и британски лири. За сметка на това обаче банката предприе повишение на предоставяните лихвени проценти по стандартните си срочни депозити. Повишението както може би се досещате засегна левовите и евровите стандартни депозити на банката. Така стандартният депозит в лева за срок от 12 месеца достигна 6,50% на годишна база, като преди увеличението годишният лихвен процент за същият срок беше 6,25%. Останалите лихвени проценти по този нарастващ депозит в лева за срок от 1,3,6,9,24 и 36 месеца останаха непроменени. За разлика от левовият стандартен срочен депозит, увеличението по евровият засегна повече лихвени периоди, като банката увеличи лихвените проценти на годишна база за срок от 3, 12 и 24 месеца. Предприетото увеличение отново беше от 0,25%.
      Както споменахме по-горе банката повиши и лихвите си по гъвкавите си депозитни продукти и по-точно „ПроАванс”. Това повишение (отново с 0,25%) обаче засегна единствено авансовият тримесечен и едногодишен депозит в евро. Лихвите по левовият „ПроАванс” останаха непроменени.
      Друга банкова институция, която предприе промени по депозитните си продукти през изминалият месец е Банка „Пиреос”. В синхрон с политиката на останалите банкови институции това повишение отново засегна предоставяните лихвени проценти по левовите и евровите депозити. Промените от началото на месец юли засегнаха едногодишният депозит „Пиреос Аванс”, като от 5,50% лихвеният процент на годишна база стана 6,25% в лева. Евровият „Пиреос Аванс” не остана по-назад като предприетото увеличение беше два пъти по-голямо от левовият авансов депозит. За срок от 12 месеца предоставяната лихва  на годишна база нарасна с 1,50% (от 3,00% на 4,50).
      Третата банка, която прояви активност през изминалият месец по отношение на привличане на спестяванията е „Райфайзенбанк”, в отговор на провежданата от нея активна кредитна политика. Банковата институция удължи промоцията по стандартните си срочни депозити в лева, евро и долари, като хората, които не са се възползвали все още от нея могат да го направят до 30.09.2008г. Ще припомним, че през юни банката стартира тази промоция, отнасяща се за тримесечните и едногодишните стандартни срочни депозити в лева, евро и американска валута. Средствата се олихвяват за първия тримесечен период, като за депозитите в лева лихвените проценти са 6,75%, за тези в евро 5,00% и за тези долари 4,00% на годишна база. Удължената промоция по едногодишните срочни депозити се отнася за тези в лева и евро. За срок от 12 месеца лихвеният процент е 6,50% за левовите и 5,00% за евровите депозити.

      Потребителски кредити
     Въпреки повишението на ОЛП на БНБ, месец юли беше сравнително спокоен по отношение на промените от страна на банките относно параметрите по потребителските им кредити.
     Единствените банки, които си позволиха да повишат нивата на лихвените проценти бяха Райфайзенбанк и Алфа банк.
     От гамата продукти на Алфа банк отпаднаха „Потребителски кредит за специални клиенти” в BGN/EUR, „Потребителски кредит за студенти” в EUR, „Потребителски кредит Нова Алфа ваканция” в BGN и „Потребителски кредит с поръчители” в EUR. Но затова пък банката допълни офертите си с два нови кредита - „Потребителски кредит с ипотека” в EUR и „Потребителски кредит със залог на депозит” в EUR, като завишава лихвения си процент по потребителския си кредит в BGN от 10.50% на 12%, а изискването за 2 поръчители може да отпадне при възможност за доказване на достатъчен доход.
     Райфайзенбанк от своя страна повиши лихвения си процент по левови кредити с 0.80% и въведе нов продукт – потребителски кредити в евро. Същевременно коригира таксата си за предоговаряне на кредита от 1.5% на 0.5% върху остатъчната главница по кредита.
     УниКредит БУЛБАНК също запази спокойствие относно лихвените си нива, като промените засегнаха таксата за управление. Новата й стойност вече е 2.50% и е съставена от 0.75% такса за администриране на кредита и 1.75% такса за поддръжка на кредита. Също така отпадна намалението от 10 б.п. на лихвените проценти при кредитите с „Кредитна протекция” - застрахователен пакет „А”. Така на практика при този тип кредити през изминалия месец се регистрира известно поскъпване.
      Единствената банка, която намали лихвените си проценти по всички потребителски кредити с 1 п.п. беше Инвест банк, но в същото време леко завиши таксата за разглеждане на документи от 15 лв. на 10 евро.

     Жилищни и ипотечни кредити
     През изминалият месец жилищното и ипотечно кредитиране в страната продължи да се развива и банките да предлагат нови условия по продуктите си. Любопитно е в каква посока бяха те. За жалост и този месец промените не бяха в желаната от всички посока, а именно поевтиняване. Основна част от трезорите поеха курс към ново поскъпване на кредитите, като разбира се корекциите в цената не бяха единствените.
     УниКредит БУЛБАНК промени политиката си на начисляване на таксите и те вече са единни за всички ипотечни кредити. Лихвите не бяха променени, но таксите за усвояване и управление на кредита претърпяха корекция. Аналогично, както при потребителските кредити, така и тук таксата за усвояване на кредита се състои от 2 компонента, в сл.: 0.30% такса за администриране на кредит и 1.20% такса за обслужване на кредит. Завишава се също и годишната такса за управление от 0.10% на 0.25%.
     Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка) също беше сред банките с променени условия по кредити. Трезорът промени съотношенията дълг/пазарна оценка и дълг/доходи за всички искания за кредити постъпили в банката след 07.07.2008 г. Лихвите също не останаха настрана. През юли банката реши да ги промени, както на вече усвоените кредити, така и по тези, които все още са в процес на обработка (обхваща и исканията за кредит, постъпили след 07.07.). Завишенията - с 0.50 процентни пункта за кредитите в евро и швейцарски франкове и с 0.75 процентни пункта за кредитите в лева.
     Нови лихви по кредити определиха и банкерите от Сосиете Женерал Експресбанк. Заемателите вече ще трябва да плащат или да кандидатстват за кредити с 0.15 процентни пункта по-високи лихви. Банката също така възстанови и старите си такси за предсрочно погасяване на кредит, които могат да бъдат открити в актуалната тарифа на кредитора.
     Някои промени по ипотечните си кредити направиха и от Инвест банк. Лихвите на част от тях бяха завишени с 1 процентен пункт. Коригирана е и таксата за оценка на обезпечението. Тя вече е 150 лв. (120 лв. стара цена), а таксата за разглеждане на документи 20 евро. Промени се също и застраховка „Имот”. Стойността й се начислява върху 140% от размера на кредита.
     Банка Пиреос България предложи на своите бъдещи и настоящи клиенти нов продукт – кредит с плаваща лихва за целия период. Кредитът се предлага в евро и швейцарски франкове, като при варианта в евро банката предлага и бонус. Това е потребителски кредит в размер на 10% от размера на одобрения жилищен кредит при лихва равна на лихвата по жилищния кредит. Срокът на погасяването му и таксите, пък, са като при необезпечен кредит на банката.
     Райфайзенбанк отчете корекции и по жилищните си кредити. Последното повишение при левовите кредити беше в размер на около 0.50 процентни пункта. Това, обаче, не беше единственото покачване на лихвите през месеца така сумарно те се повишиха с до 0.90 процентни пункта. Най-голямо е завишението при потребителските кредити с ипотека в лева – над 1 процентен пункт. Повишение беше отбелязано и при евровите кредити, но в значително по-ниски размери – около 0.20 процентни пункта за целия месец (0.10 п.п. последно покачване).
     Промени в размера на максималното финансиране, пък, бяха в полезрението на МКБ Юнионбанк. Банката вече финансира до 80% от пазарната стойност на приетите като обезпечения недвижими имоти. До 67% от пазарната стойност е размерът на финансиране на монолитни жилища или търговски обекти, а финансирането на панелните жилища е до 55% от пазарната стойност на имота.
     Една небанкова финансова институция (Директ Креди България) също последва тенденциите на пазара и промени някои от параметрите по своите оферти. Промяната се изразява в трансформиране на таксата за усвояване на кредита, която беше в размер на 1.50% в такса за управление на кредита за първата година и се въведе нова такса за усвояване на кредита в размер на 0.50%, минимум 100 евро. Посочените промени засегнаха само част от продуктите на институцията.

     Застраховане – застраховки „Гражданска отговорност”
     През изминалият месец станахме свидетели на промени и по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, като те бяха свързани повече с премахване и въвеждане на някои ценообразуващи фактори, отколкото със самите цени на застраховката. Така например, противно на повечето очаквания за запазване и утвърждаване на методиката за завишаване на премията на водачите с виновно причинени щети/ПТП през предходната година, се наблюдава нейното постепенно премахване. Като доказателство за тази тенденция е поведението на ЗД „Бул Инс”, който премахнаха „наказанието” за рисковите водачи с по-висока цена на застраховката.
     Друга застрахователна компания, която премахва варирането на цените по застраховката, в зависимост от наличието на ПТП на водачът е ЗПАД „Армеец”. Освен това застрахователната компания въведе по-детайлно определяне на цената на застраховката, определена според кубатурата при леките автомобили. Същата компания наложи още едно деление при определяне на цената на застраховката „Гражданска отговорност”, което се изразява в зависимост от това дали застраховката ще бъде валидна или не за чужбина. По този начин най-ниска премия на застраховката се постига, когато месторегистрацията на застрахованият автомобил е извън София и няма предоставено покритие по нея за чужбина.
     За разлика от останалите компании ЗПАД „Армеец” увеличи цените по задължителната застраховка, като увеличенията се отнасят за застраховките, валидни за чужбина. За полиците, които се издават за ползване на територията на Р България компанията предоставя 15% отстъпка от цената на тези, които са валидни за чужбина.
     Важно за отбелязване е, че горепосочените промени в тези две застрахователни компании засягат както леките, така и останалите видове МПС.
     През изминалия месец промени предприе и ЗД „Лев Инс”. Напълно в стила на посочените по-горе компании, тя също премахна наложените по-рано по-високи цени на застраховката за водачите с наличие на ПТП. Наблюдаваният процес може да се възприеме като отказ от посочените компании да налагат по-високи цени на застраховката, което означава загуба на част от клиентите, тъй като те ще предпочетат да отидат в друга компания, която не прилага съответните завишения.  

Екип на МОИТЕ ПАРИ
Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006513 .