Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Актуализирана програма за реализирането на процедурите по ОП Конкурентоспособност

Актуализирана програма за реализирането на процедурите по ОП Конкурентоспособност

сряда, 23 юли 2008 / Прочетено 3305 пъти
На 22 Юли 2008 г. е публикувана актуализирана индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика за 2008 г.

Основните промени касаят сроковете, през които се планира да бъдат публикувани обявите за откриване на процедури за подбор на проекти, като в обявена индикативна програма за 2008 г. липсват три от предварително публикуваните процедури, свързани с финансиране на българските предприятия:

  • Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията
  • Схема за безвъзмездна помощ "Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията"
  • Схема за безвъзмездна помощ "Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията"

Добавена е обаче процедура за подбор на проекти "Покриване на международно признати стандарти", която е планирана да бъде отворена през третото тримесечие на тази година. Тази процедура бе отворена за кандидатстване на 17 Октомври 2007 г., когато броят на подадените проекти бе 271. Друга от процедурите, която се очаква да предизвика значително по-голям интерес е процедурата "Технологична модернизация в предприятията", в която като кандидати вече могат да се включат и големите предприятия.

Таблица на актуалните процедури за кандидатстване по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

 

Наименование на процедура Допустими бенефициенти Максимален размер на безвъзмездното финансиране Максимален процент на съфинансиране Планиран период за провеждане
Процедура за подбор на проекти "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България 4 млн. лева 70% от общите допустими разходи по проекта за микро и малки предприятия (при доставка на оборудване и СМР), 50% за всички кандидати (при доставка на услуги) трето тримесечие 2008 г.
Процедура за подбор на проекти "Подкрепа за обновяване на оборудването за приложни цели" обединения от публични и частни научноизследователски организации и юридически лица с нестопанска цел 4 млн. лева до 85% от общите допустими разходи по проекта четвърто тримесечие 2008 г.
Процедура за подбор на проекти "Подготовка за създаване технологични паркове" научноизследователски организации, общини, НПО 391 166 лева до 60% от общите допустими разходи по проекта четвърто тримесечие 2008 г.
Процедура за подбор на проекти "Технологична модернизация в предприятията" предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България 1 млн. лева за микро, малки и средни предприятия, до 5 млн. лева за големи предприятия до 65% за микро, малки и средни предприятия, до 50% за големи предприятия от общите допустими разходи по проекта
трето тримесечие 2008 г.
Процедура за подбор на проекти "Покриване на международно признати стандарти" предприятия или кооперации регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България 100 000 лева до 50% от общите допустими разходи по проекта трето тримесечие 2008 г.

Можете да разгледате цялата програма с предстоящите процедури за 2008 г. от страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия или от тук, информира ТАНГРАМ Информационен бюлетин.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005641 .