Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Анализи и коментари arrow Клиенти, които не обслужват заемите си навреме, рискуват в бъдеще да плащат по-високи лихви

Клиенти, които не обслужват заемите си навреме, рискуват в бъдеще да плащат по-високи лихви

понеделник, 23 юни 2008 / Прочетено 4201 пъти
Бумът на кредитния пазар в България доведе дотам, че много домакинства се втурнаха да теглят заеми, без да преценят обективно възможностите си да покриват дължимите вноски.

Вероятно някои от потребителите си мислят, че не е фатално, ако закъснеят с плащането ден или два, като в крайна сметка единственото последствие би било неудобството да ти се обадят от банката, за да ти напомнят за изпуснатата дата.
Истината е обаче, че закъсненията или неуреждането на задълженията могат да имат сериозни последици за бъдещето. Нормално е всеки понякога да преминава през по-тежки финансови периоди, поради болест, временна нетрудоспособност или семейни проблеми. Докато в България трезорите не следят с единна система дали редовно плащате битовите си сметки, проблемите по погасяването на кредита могат да имат дългогодишно влияние върху семейния ви бюджет.

Централен кредитен регистър
Макар че много от потребителите не знаят това, информацията по обслужването на всеки заем, отпуснат от трезорите, се отчита пред БНБ. Централната банка пази данните за всеки заемополучател в продължение на десет години, дори и в случая на уредено задължение. Това кредитно досие на клиента е достъпно за всички банки в цяла България, които го използват като база при решението си дали да отпуснат нов заем, както и какви лихви да определят по него. Освен данните от кредитна история, трезорите обикновено изискват и допълнителна информация, като бележка от работодателя за получаваните доходи и фактури за платени битови сметки и данъци. Макар че тези данни не се водят в регистъра на БНБ, самата банка, отпускаща кредита, ги пази и ги взема предвид при бъдещите си взаимоотношения с клиента.
Засега кредитният регистър на Централната банка събира информация само от трезорите и от лизинговите компании, които са част от банкови групи. Тези институции са и единствените, които имат достъп до досиетата.
Кредитният бум на българския пазар обаче разтревожи финансистите, които се опасяват, че ожесточената конкуренция може да е довела до отпускане на заеми на фирми и домакинства, които няма да успеят да обслужват редовно погасителните си вноски.

Бъдещите мерки

Една от мерките, предвиждани, за да се намали риска за банковата система, е разширяване на обхвата на кредитния регистър на БНБ. Обсъжда се например идеята към базата данни на бъдат включени всички лизингови дружества и небанкови финансови институции.
В бъдеще системата може да обхване и информация относно годишния процент на разходите по кредита, периода на просрочие на главницата в дни, периода на просрочие на лихвите в дни, размера на предоговорен кредит, размера на преструктуриран кредит, бързоликвидното обезпечение и други.
Освен че ползват информацията от Централния кредитен регистър, трезорите съхраняват и допълнителни данни за потребителите, изисквани от тях при подаване на молба за заем. В някои случаи досието може да е много подробно, и да оценява и фактори като лоялност на клиента, притежавани дебитни и кредитни карти в други банки, и дори дали домакинството притежава домашни любимци.
В западните държави, кредитната оценка обикновено се изчислява във вид на индекс със стойности между 300-330 и 830-850 точки. Различните фактори, вземани под внимание, може да варират в зависимост от конкретната държава и насочеността на институцията. Това означава, че ако живеете в САШ, кредитният рейтинг, по който ще ви оценяват различните заемодатели, може да варира в известни граници.
Изчислението на подобни индекси обаче не е единствено в правомощията на банките – много други организации, като мобилни оператори, застрахователни компании, работодатели и министерства, прилагат същия принцип. Понякога, ако потребителят има незадоволителна кредитна история, но кредитодателят държи да го привлече като клиент, той може да замени някои от факторите, образуващи рейтинга, с други, които да доведат до по-оптимистична оценка.

По света

Във САЩ работят три бюра, които се занимават със събиране на информация и обслужване на кредитни досиета - Equifax, Experian и TransUnion. Всяка една от тези агенции предлага алтернативи, като в зависимост от вашето търсене могат да ви предоставят кредитните оценки на FICO, Equifax`s ScorePower, Experian`s PLUS score и Transunion`s Credit score.
Системата от кредитни досиета и оценки в Канада е изключително близка на тази в южната й съседка, тъй като и в двете държави действат две от най-големите компании в бранша - Equifax и TransUnion. За разлика от САЩ обаче, където клиентът има право на едно безплатно копие на своето кредитно досие за година, в Канада потребителят може да поиска безплатно копие няколко пъти през годината. Във Великобритания, кредитното оценяване се регулира от Службата по финансов контрол - Financial Services Authority.
Независимо от разликите между отделните държави обаче, общото правило, което важи за целия свят е, че при липса на добра кредитна история, потребителят не може да разчита на възможността да изтегли заем с изгодни условия, да не говорим, че е напълно възможно молбата му да бъде автоматично отхвърлена.

Омагьосаният кръг
Емигрантите, заселили се наскоро в друга държава, може да се окажат в порочен омагьосан кръг, когато се опитат да изградят необходимата им кредитна история. Банките ще отказват да им издадат заем, поради липсата на досие, а подобно досие не може да бъде създадено, ако потребителят не изтегли кредит.
Българи, живеещи в САШ, предлагат решението, ако попаднете в подобна ситуация, да подадете молба за издаване на secured credit card, което е нещо средно между дебитна и истинска кредитна карта. При този вид услуга, банката обикновено ще поиска да й оставите някаква сума като депозит в специална сметка, а в замяна на това ще получите кредитна карта с лимит, равен на депозита. След като получаването й, съвета е да започнете да плащате всичко, което можете, с нея - в супермаркета, на бензиностанцията, сметките за телефон и т.н. Разбира се, изключително важно е да заплащате вноските си навреме. Така, след пет-шест месеца, можете пак да поговорите с банката да ви върнат депозита, да откачат картата от него и да ви увеличат кредитния лимит. И след това, крачка по крачка, като изряден платец, може да продължите да градите кредитното си досие.
Разбира се, в България условията да получиш кредит все още не са толкова затегнати, и сега е моментът местните потребители да помнят, че „следите остават” и да внимават да не закъсняват с дължимите вноски по заема.

    Източник: www.bgwebcredit.com


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005919 .