Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Информационен ден: Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – фаза 3

Информационен ден: Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – фаза 3

вторник, 17 юни 2008 / Прочетено 3452 пъти
Информационен ден за Проект BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия (Фаза 3) ще се проведе в Стара Загора на 19 юни, четвъртък, в сградата на Областна администрация - Стара Загора.
 

 

Проект BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия (Фаза 3) 

Целта на програмата е: Да повиши конкурентноспособността на българските малки и средни предприятия в производствения сектор и да ги подготви да се справят с конкурентния натиск в Европейския съюз чрез насърчаване на устойчиво развитие на малкия и среден бизнес, който има потенциал за растеж, с изключително наблягане върху подпомагане за тяхното развитие относно присъединяването им, например: прилагането на екологичните стандарти на ЕС в производствения процес, изисквания за безопасен и здравословен труд, въвеждане на Системи за управление на качеството и целенасочена инвестиционна подкрепа за осъвременяване и модернизиране на производствените технологии.
 Проектът допринася за изпълнение на втория критерий от Копенхаген “Наличие на функционираща пазарна икономика и способност да се справи с конкурентния натиск и пазарните сили в Съюза”, и приоритетите на Глава 3 – Секторна политика на Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС в частта, отнасяща се до малките и средните предприятия, а именно създаването на национална мрежа за тяхното подпомагане.
Целите съответстват и на Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС и по-специално на стратегическите и цели, чието постигане е условие за присъединяване; т.е. наличие на функционираща пазарна икономика и способност да се справи в условията на конкуренция и пазарните сили в Съюза, по-добри информационни и консултантски услуги, предоставяни на МСП и тяхното развитие като един конкурентоспособен и стабилен икономически сектор, чрез създаването на подходяща институционална, нормативна, административна и финансова среда в Република България.
Проектът е насочен и към редица приоритети, заложени в Партньорството за присъединяване и в Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС, а именно:
•    Насърчаване и подпомагане на българските МСП;
•    Подготовка на българските региони за изпълнение на структурните политики, прилагани от страните-членки на ЕС, чрез разработването на стратегии и програми за устойчиво социално и икономическо развитие;
•    Насърчаване въвеждането на европейските и международни стандарти за качество, чрез подкрепа за внедряването и сертифицирането на международни системи за управление на качеството и чрез осигуряване на обучения и консултантска помощ за МСП.
•    Сравнителния анализ между различните аспекти на политиката по отношение на предприятията със страните членки на ЕС и страните-кандидатки ще подпомогне въвеждането на най-добрите практики;
•    Обучение и подготовка по предприемачески умения и информационни технологии.


Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс, но не по-късно от 21 дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения, на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Адрес за електронна поща: gsc_3@mee.government.bg
Факс: 02 981 1719

Всички отговори на въпросите на кандидатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на
Изпълнителната агенция (www.iaphare.org) и Звеното за изпълнение на проекта 
(www.sme.government.bg) не могат да се дават отговори, които съдържат становища относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване или предварителна техническа и финансова оценка на проектното предложение. Не се предоставят отговори на въпроси по телефона.

График за провеждане на информационни дни по проект на програма ФАР BG 2006/018-164.05.01 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия – фаза 3

Дата

Град

Начален час

Място

16 юни 2008

понеделник

 

Враца

 

11.00

 

Сграда БЗНС

Конферентна  зала № 3,

ул. Софроний № 6, ет. 3

17 юни 2008

вторник

 

Плевен

 

10.00

 

 

Областна администрация,

Зала „Плевен",

Пл. „Възраждане" № 1

17 юни 2008

вторник

 

Благоевград

 

11.00

 

 

Община Благоевград,

Заседателна зала №5 - партер

пл. „Георги Измирлиев" №1

18 юни 2008

сряда

 

Русе

 

10.00

 

 

Община Русе

Пленарна зала

Пл. Свобода № 6

18 юни 2008

сряда

 

Пловдив

 

11.00

 

 

Областна администрация,

Заседателна зала

Пл. „Никола Мошанов" № 1

19 юни 2008

четвъртък

 

Велико Търново

 

10.00

 

 

Областна администрация, Заседателна зала № 500

пл. "Център" № 2, ет.5

19 юни 2008

четвъртък

 

Стара Загора

 

10.00

 

 

Областна администрация, Заседателна зала, ет.1,

бул. „Цар Симеон Велики" № 108

20 юни 2008

петък

 

Варна

 

10.00

 

 

Община Варна,

Заседателна зала № 37,

бул. "Осми приморски полк" № 43

20 юни 2008

петък

 

Бургас

 

10.00

 

 

Областна администрация,

Малка заседателна зала,

ул. "Цар Петър" №1, ет.1

23 юни 2008

понеделник

 

София

 

10.00

 

 

ХимикоТехнологичен и Металургичен университет

Аула

Бул. „Св. Климент Охридски" № 8

 


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005366 .