Кой кой е в банковата система на България

понеделник, 09 юни 2008 / Прочетено 4654 пъти
Кредитна експанзия или битка за привличане на депозити – каквито и да са текущите тенденции в българската банкова система, достатъчно е да включиш телевизора, за да се убедиш в безмилостната конкуренция на пазара.
Това обаче остава един от секторите на местната икономика, който привлича най-силен интерес от страна на чуждестранните инвеститори, а навлизането на международни институции доведе до въвеждането на световни стандарти в качество на обслужването и – разбира се – в рекламните и маркетингови стратегии.
Всъщност, в банковият сектор в страната до такава степен преобладава чуждестранното участие, че трудно може да се говори за наистина български банки.
Според данни на Българска народна банка към края на 2007 г., трезорите с преобладаващо участие на местен капитал са едва осем, с пазарен дял от активите равен на 17.7%.
Доминиращите пет финансови институции – УниКредит Булбанк, банка ДСК, Райфайзенбанк България, Обединена Българска банка и Юробанк И Еф Джи България, държат над половината от активите на пазара - 56.5 на сто. Като процент от депозитите, този дял възлиза на 57.1%, а при кредитите – на 59.1%.
В края на ноември миналата година Комисията за защита на конкуренцията разреши на белгийската КБС Банк Н.В. да придобие контрола над Стопанска инвестиционна банка -  СИБАНК чрез закупуване на акциите й.
С това пазарният дял на дъщерните банки от Европейския съюз, опериращи в България, достигна 75.3%. Чуждите трезори, чиито капитал произлиза извън общността, държат още 2.05%, а общо клоновете на задграничните трезори – близо 5%.
Към края на декември общата сума на активите на банковата система възлизаше на 59.1 млрд. лв., или 106% от брутния вътрешен продукт.
Не само банките, но и други сфери на финансовото посредничество привличат капиталови потоци. Според статистика на БНБ, вложенията в този икономически отрасъл достигат 4.631 млрд. евро за 2007 г., или над 18.6% от общите инвестиции за годината. Сумата, която отбеляза ръст от близо 75% спрямо 2006 г., представляваше и рекорд за периода от 1999 г. насам.
Освен това, след присъединяването на България към Европейския съюз всеки трезор от Общността получи автоматично правото да развива дейност на местния пазар, без да е необходимо издаването на лиценз от БНБ. Единственото условие е подаването на уведомление, като към 20 май 2008 г. броят на европейските банки, изявили подобен интерес, достигна 120.  В този списък влизат световно известни институции като Креди Суис, ABN Amro, Джей Пи Морган, Мерил Линч, Голдман Сакс, Номура банк интернешънъл, и др.
Трябва да се има предвид обаче, че подаването на подобно уведомление не означава непременно директна заявка за активно участие на българския пазар – то се явява просто улеснение, в случай че тези институции решат да предприемат подобна крачка в бъдеще.

Номер едно по пазарен дял в България са УникредитБулбанк, с активи от 8.428 млрд. лв. и капитал от 1.243 млрд. лв. Основен акционер в дружеството, с 90.3% от капитала, е БанкАустрия Кредитанщалт, собственост на УниКредитГруп.
Булбанк е създадена през 1964 година като Българска външнотърговска банка с основен капитал 40 милиона лева. Предмет на дейност са международните търговски разплащания и финанси на държавата. През 1994 г. общото събрание на акционерите приема името Булбанк. Приватизацията на дружеството приключва на 2 октомври 2000 г. с прехвърляне на акциите към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал. През 2005 г., UniCredit Group обяви обединението си с HVB Group, което две години по късно доведе до вливането на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име на обединената институция е УниКредит Булбанк.
През 2007 г., чистата печалба на банката скочи с близо 90% до 255.2 млн. лева. Възвращаемостта на активите се покачи с 1.2 процентни пункта до 3.1%, а на капитала – с 9.5 пункта до 23.9%.
УниКредит Булбанк е оценена с най-висок рейтинг в страната от международната агенция Стандард енд Пуърс - BBB+. В края на май бе обявено и че е трезорът е обявен за „Най-добра банка в България” от международното издание Global Finance.

Активите на Банка ДСК възлизат на 7.704 млрд. лв., а капитала – на 1.027 млрд. лв. Основен и единствен собственик на дружеството е Банка ОТП РГ, Будапеща.
Въпреки че се нарежда на второ място по активи, трезорът държи челната позиция по депозити на домакинства и физически лица за 2007 г., с привлечени 1.914 млрд. евро. Институцията е номер едно и в банкирането на дребно, с отпуснати заеми от 2.141 млрд. евро. Банка ДСК може да се похвали и с най-голямата клонова мрежа в страната, с 366 клона и офиса и 917 представителства. Клиентите на финансовата институция наброяват 3.63 млн., като 3.56 млн. от тях са физически лица.
За първото тримесечие на 2008 г. основният собственик на трезора и най-голямата централноевропейска независима банка – унгарската ОТР, отчете ръст на печалбата си от 9.5% до 331 млн. евро  Значително е покачването на отпуснатите кредити – 31%, което според представители на институцията са дължи основно на България, Русия и Украйна. За януари-март 2008 г., печалбата на банка ДСК бе 58.33 млн. лв., или с 57.9% над постигнатото за същия период предходната година.

Собственик на Обединена българска банка, която разполага с активи от 6.519 млрд. лв. и капитал от 802 млн. лв., е Националната банка на Гърция, с дял от 99.91%.
Трезорът е продукт на първият и най-мащабен консолидационен проект в банковия сектор на страната - ОББ бе основана през 1992 г. чрез сливането на 22 български регионални търговски банки. Националната банка на Гърция придоби 89.9% от капитала на Обединена българска банка през 2000 г., а четири години по-късно увеличи дела си до 99.9%. В края на миналата година, трезорът бе отличен с наградата „Рекламодател на годината” на Фестивала на рекламните агенции.
Печалбата на банката за първото тримесечие на 2008 г. скочи с 56.5% спрямо същия период 2007 г., като достигна 52.45 млн. лв.

Райфайзен банк България
е един от примерите за силния интерес на австрийските инвеститори към финансовия сектор на България. Трезорът е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл банк -Виена, и разполага с активи от 6.322 млрд. лв. и капитал от 524 млн. лв. През август 2007г. рейтинговата агенция “Муудис” присъди на Райфайзенбанк (България) ЕАД дългосрочен и краткосрочен рейтинг Baa3/Prime-3 за депозити в чуждестранна валута (равен на рейтинга на Република България) и рейтинг за депозити в местна валута Baa1/Prime-2.
За първото тримесечие на 2008 г., печалбата на банката скочи с над 104% спрямо същия период предходната година и достигна 34.406 млн. лв.
Към края на 2007г. кредитният портфейл на трезора възлизаше на 3.235 млрд. лв., а привлечените депозити от фирми и граждани надминаха 3.650 млрд. лв.

За тези, които може да се изненадат от непознато звучащото име на Юробанк И Еф Джи България ще напомним, че дружеството бе създадено в края на миналата година след сливането на добре познатите Пощенска банка и ДЗИ банк. Обединената компания разполага с активи от 4.795 млрд. лв. и капитал от 429 млн. лв. Основни акционери към края на 2007 г. са EFG Eurobank Ergasies SA Гърция с 63.56% дял, CEH Balkan Holdings Limited, Кипър, с 20.53%, и Eurobank EFG Holding (Luxemburg) S.A., с 15.61%.
За първото тримесечие на 2008 г., печалбата на Юробанк И Еф Джи България достигна 26.376 млн. лв. Повече информация за трезорите, опериращи в България и конкретните условия за теглене на кредит или внасяне на депозит може да се намери на адрес www.bgwebcredit.com.


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005451 .