Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Транснационална програма за сътрудничество за ЮИЕ

Транснационална програма за сътрудничество за ЮИЕ

понеделник, 02 юни 2008 / Прочетено 3819 пъти
Транснационалната програма за сътрудничество за Югизточна Европа 2007-2013 цели подобряване процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и допринасяне за стабилността и конкурентността чрез транснационални партньорства и съвместни дейности от стратегическо значение. Управляващият орган на програмата е Националната Агенция за развитие, Унгария. Страни - партньори в програмата са Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония, Гърция, Унгария, Италия, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна.

Цели
o Принос за устойчиво териториално развитие;
o Създаване на опорна точка за инвестиции, перспективи за развитие, политики за развитие;
o Улесняване на иновациите, предприемачеството, икономически познания и информираност на обществото посредством конкретни съвместни дейности и видими резултати (създаване на нови продукти, услуги, разработване на нови пазари и подобряване на човешките ресурси на принципите на устойчивостта);
o Принос за интегриране чрез подпомагане на балансирани възможности за транснационално териториално сътрудничество на всички нива (изграждане на системи и управление).

Дейности
Извършване на проучвания и изготвяне на оперативи планове
Дейности по изграждане на капацитет
Промоционални дейности
Стартиране на услуги
Подготовка и извършване на инвестиции, предлагани от транснационални стратегически концепции (вкл. и инфраструктурни инвестиции)
Създаване на мрежи за обмен на подобна информация

Подходящи кандидати
Публични органи (областни и общински власти)
Юридически лица от публичния сектор (публични институции, образователни и изследователски организации и др.)
Юридически лица от частния сектор (търговско-промишлени палати, сдружения на предприемачите, организации на работодателите, браншови организации, бизнес инкубатори, агенции за регионално развитие, нестопански организации)

Програмата има двустепенна процедура за кандидатстване с проект:
Първи етап – подаване на стандартна форма за заявяване на интерес
Краен срок: 13.06.2008г.
Втори етап – подаване на пълна апликационна форма
Краен срок: 10.10.2008г.

Финансиране: 50 000 до 300 000 евро
Финансов грант – 85%
Продължителност на проектите: 36 месеца


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006435 .