Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура

Стипендии за млади учени, които подготвят докторантски труд в национална фирмена структура

вторник, 27 май 2008 / Прочетено 3946 пъти

Целта на конкурса е да стимулира обновяването на научния потенциал чрез привличане на млади хора, които да се занимават с научноизследователска работа и изграждането на ефективна връзка наука-индустрия чрез активното участие на фирмени структури при разработване на докторска дисертация.

Ще се подкрепят дейности, насочени към отваряне на пазара на труда и създаване на мостови структури между университетите, научните организации и бизнес структури.

Предварителен бюджет на конкурса за 2008 г. е 200 000 лв.
Минимален грант за целия програмен период - 50 000 лв.
Максимален грант за целия програмен период - 100 000 лв.
Продължителност на проекта – до 3години

Краен срок за подаване на проектите: 30.06.2008 г.

Условия за участие
За участие в конкурса се приемат научноизследователски проекти във всички научни области.
 В конкурса могат да участват:
o млади учени до 35 год., които не са зачислени на редовна докторантура и не са назначени на основен трудов договор във висши училища и научни организации;
o млади учени до 35 г., които работят във фирмена структура

Изисквания за кандидатстване
Изисквания към проекта:
 Да има високо научно ниво и осезаем принос на очакваните резултати;
 Да има обоснован финансов план;
 Изпълнението трябва  да завършва с подготовката на дисертационен труд на младия учен и откриване на процедура за защита;
 Към проекта задължително се представя план за кариерното развитие на младия учен, в който са фиксирани периодът на работа във фирмената структура и подготовката на докторска дисертация в университет и/или научна организация;
 Разрешение от съответната комисии по етика на научните изследвания, при провеждане на изследвания върху хора и животни, ако е необходимо.
Изисквания към кандидатите:
 Ръководители на проекта съвместно са: хабилитиран учен от университет или научна организация и представител на фирмата, в която ще работи и/или стажува младия учен;
 В рамките на един проект е възможно да участват до трима млади учени, работещи в сходна тематика и с гарантирана работа в една и съща фирмена структура;
 участие на фирмената структура в национални и/или международни научно-иновативни проекти; (Прилагат се титулна страница на проекта, списък на колектива и страницата с подписи от съответния сключен договор за финансиране).
 участие на ръководителя на проекта от научната организация и/или университета в национални и/или международни проекти (Прилагат се титулна страница на проекта, списък на колектива и страницата с подписи от съответния сключен договор за финансиране).


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005538 .