Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Пета конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд

Пета конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд

вторник, 27 май 2008 / Прочетено 3747 пъти

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЯВЯВА
ПЕТА КОНКУРСНА СЕСИЯ за прием на проектни предложения, финансирани от
НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД
 

Бенефициенти
Може да участвува отделно предприятие или предприятие съвместно с други предприятия и/или изследователски организации от държави-членки на Европейския съюз. При съвместни проекти, в които участват и други партньори, координатор на проекта е предприятието. В конкурсна сесия могат да участват и млади иновативни предприятия, ако разходите им за НИРД представляват най-малко 15% от общия размер на разходите за дейността им през най-малко една от трите години, предшестващи предоставянето на помощта.
Изисква се предприятията да имат икономическа дейност в следните сектори: В – Добивна промишленост, C – Преработваща промишленост, D – Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, Е – Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, F – Строителство, Н – Транспорт, складиране и пощи, J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, М – Професионални дейности и научни изследвания.

Типове проекти и категории изследователски задачи
Научно-приложни изследователски проекти. Тези проекти са съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи  продукти, процеси или услуги.
Технико-икономически/предпроектни проучвания. Тези проекти изследват възможността да бъде реализиран даден научно-приложен проект, като се реализират задачи  в сферата на:
 промишлените изследвания
 експерименталното развитие.

Продължителност на проектите
Продължителността на научно-приложните изследователски проекти е от 12 месеца до 36 месеца.
Продължителността на  проектите тип предпроектно проучване е от 6 до 12  месеца.

Интензитет на помощта и надбавки за научно-приложни изследователски проекти
 До  50% - за промишлени изследвания;
 До 25% - за експериментално развитие.

Интензитет на помощта и надбавки за технико-икономическо (предпроектно) проучвание
за МСП - 75% за проучвания, подготвящи дейности в сферата на промишлените научни изследвания и 50% за проучвания в подготовка за дейности в сферата на допазарната развойна дейност,
за големи предприятия - 65% за проучвания в подготовка за дейности в сферата на промишлените научни изследвания и 40% за проучвания, подготвящи дейности в сферата на допазарната развойна дейност.

Приемливи  разходи за различните типове проекти
 Разходи за персонал;
 Разходи за инструменти и оборудване;
 Разходи за изследователска дейност по търговски договор, технически знания и патенти; Разходи за консултантски и равносилни на тях услуги, използвани изключително за изследователската дейност;
 Допълнителни общо-административни разходи, извършени пряко в резултат от реализирания проект;
 Други текущи разходи, включително материали, консумативи;
 Разходи за права на индустриална собственост– само за МСП;
 Разходи за одит на всеки етап от проекта. Общите разходи за одит на всички етапи на проекта не трябва да надвишават 1% от общата стойност на проекта.

Максимален размер на помощта/субсидията
Научно-приложни изследователски проекти – до 500 000 лв.
Технико-икономическо проучване – до 50 000 лв.

Краен срок за подаване на предложения
7 юли 2008 г.; 16.00ч.

За допълнителна информация
АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
тел. 02 80 75 300
факс 02 80 75 308
e-mail: izgrev@sme.government.bg Този E-mail адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка, за да го видите
 
Подробна информация можете да получите на следния интернет адрес:
http://www.sme.government.bg/ianmsp/story.aspx?id=61


Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006093 .