Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow 191 проекта бяха подадени по първата процедура по ОП Околна среда. Финансирането е за 74 034 219 лв.

191 проекта бяха подадени по първата процедура по ОП Околна среда. Финансирането е за 74 034 219 лв.

петък, 09 май 2008 / Прочетено 3850 пъти
191 проекта от 134 общини от 27 области бяха подадени по приключилата вчера първа процедура по оперативна програма „Околна среда” за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води.

От някои общини са подадени по няколко проекта, като с най-много е община Марица – 8. През вчерашния последен ден преди затварянето на процедурата бяха подадени 163 проекта. Общата финансова рамка на процедурата е 74 034 219 лв.
Проектите ще бъдат разгледани от оценителна комисия, която ще определи кои от тях отговарят на всички критерии за финансиране, пише Insurance.bg. После Междуведомственият комитет за избор и координация на проекти по ОП „Околна среда” ще провери дали някой проект или дейност по него не се финансират по повече от една програма. След това ще се пристъпи към сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ.
МОСВ ще контролира законосъобразността на разходите и изпълнението на дейностите, заложени в проекта, указаните в него срокове. Министерството на финансите ще контролира правомерното разходване на средствата.
Целта на техническата помощ е да се разработят реални инвестиционни проекти, с които да се кандидатства по процедура за инфраструктурни проекти в сектор „Води”, по която ще се получат пари за изграждане на пречиствателни станции, канализации и водопроводи.
В момента по ОП „Околна среда” има още две процедури – по едната се набират инвестиционни проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и по нея ще бъдат разпределени 723 890 138 лв. Третата процедура е „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за подобряване на управлението на отпадъците” и предвидените средства по нея са 41 343 424 лв. Крайните срокове по двете процедури са съответно 30 май и 6 юни.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005330 .