Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Съобщения и реклама arrow Мини Марица изток ЕАД - с три сертификата за управление на качеството, на околната среда и здравето

Мини Марица изток ЕАД - с три сертификата за управление на качеството, на околната среда и здравето

събота, 22 март 2008 / Прочетено 4523 пъти
Присъединяването на България към Европейския съюз и необходимостта от хармонизиране на законодателството ни с европейското поставя пред българските предприятия големи предизвикателства и изисквания. Като европейско лице на българския въгледобив и в отговор на тези предизвикателства и изисквания ръководството на „Мини Марица изток” ЕАД е определило политиката за развитието на дружеството.
Тя е в съответствие с националните приоритети за развитие на енергийния сектор и за опазване на околната среда, представени в Енергийната стратегия на Република България, в Националната стратегия по околната среда и в Националния план за действие за периода 2005-2014 година. Принципите и целите, заложени в управленската програма на дружеството, предвиждат осигуряването на устойчиво развитие на „Мини Марица - изток” ЕАД като отговор на изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища, постоянното подобряване на условията за безопасност и здраве при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда след миннодобивните дейности.
В изпълнение на тази политика през 2007 година в дружеството беше разработена и внедрена системата за управление на околната среда. Системата е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001:2004. „Мини Марица - изток” ЕАД получи на 21 януари 2008 година сертификата за нея от сертифициращия орган „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД . С това дружеството направи още една стъпка напред в покриването на европейските стандарти.
На 31 юли 2007 година „Мини Марица - изток” ЕАД получи сертификат за разработената и внедрена система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. На 13 август в дружеството бе сертифицирана и системата за управление на здравето и безопасността при работа, която отговаря на изискванията на спецификацията OHSAS 18001:1999.

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005943 .