Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Съобщения и реклама arrow ДСК Управление на активи представя нов договорен фонд ДСК Имоти

ДСК Управление на активи представя нов договорен фонд ДСК Имоти

петък, 07 март 2008 / Прочетено 5307 пъти
ДСК Управление на активи АД, управляващо дружество на ДСК Взаимни фондове, представя нов договорен фонд ДСК Имоти, който започва официално своята дейност на 7 март 2008 г.
По този начин ДСК Управление на активи, лидер на пазара на договорни фондове в страната, разширява своите услуги в сферата на колективните инвестиционни схеми.
ДСК Имоти е договорен фонд от отворен тип за инвестиране основно в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти и други ценни книжа. Фондът ще инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ, и в по-малка степен в дългови финансови инструменти и в инструменти на паричния пазар.
ДСК Имоти е създаден за физически и юридически лица, които търсят инвестиция с висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и имат готовност да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, коментира Петко Кръстев, Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен директор на ДСК Управление на активи.
Основната част от инвестициите на фонда са обвързани индиректно с активи като офис сгради, жилищни сгради, земи и други недвижими имоти. По този начин се създава възможност за клиентите да следват движението на цените на недвижимите имоти. Чрез фонда вложението в такъв тип активи е диверсифицирано - то не е концентрирано само в един имот (сграда, апартамент или парцел), а е разпределено в различни по предназначение.
активи - жилищни и офис сгради, земя и т.н., които, от своя страна, могат да бъдат на различни национални пазари.
Инвестицията в новия фонд може да се определи като средно до високорискова и по степен на риска той е сходен с ДСК Баланс, и е с по-нисък риск от ДСК Растеж.През февруари 2008 г., активите на колективните инвестиционни схеми (КИС) в страната нараснаха с около 10 млн. лв. спрямо края на м.януари и достигнаха 741 млн.лева. Към днешна дата, ДСК Взаимни фондове имат активи на стойност 106,6 млн.лв, което представлява пазарен дял от близо 14,4%.
През 2007 г. активите на ДСК Взаимни фондове нараснаха с повече от 260%, изпреварвайки значително средния ръст в сектора на колективните инвестиционни схеми. Дружеството заема водеща позиция на пазара по брой на индивидуалните клиенти, по активи на управляваните фондове и по брой на местата за дистрибуция на продуктите. Дяловете на ДСК Взаимни фондове се дистрибутират чрез 119 регионални поделения на Банка ДСК в страната. Най-големите центрове за обслужване на клиенти сред тях са Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Враца, Русе и Плевен.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.006819 .