Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Стартираха три нови схеми по оперативна програма Регионално развитие

Стартираха три нови схеми по оперативна програма Регионално развитие

петък, 29 февруари 2008 / Прочетено 4204 пъти
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обявя три нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Те са:
    * „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
    * „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
    * „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Схемите за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини.

Целта на първата схема е:
Да подобри, обнови и модернизира държавната социална инфраструктура в градските ареали. Да осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа са:
    * Ремонт, реконструкция, обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите ”Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане.
    * Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност.
    * Подобряване на достъпа за хора с увреждания до Дирекциите ”Социално подпомагане”.

Конкретен бенефициент по схемата е Агенцията за социално подпомагане.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ e 5 480 687 лева, от които 4 658 584 лева са от ЕС.

Целта на втората схема е:
Да подобри, обнови и модернизира държавната образователна инфраструктура в градските ареали. Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
    * Ремонт, реконструкция и оборудване на училища държавна собственост в управление на МОН;
    * Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
    * Подобряване на достъпа за хора с увреждания до училищата държавна собственост.
Конкретен бенефициент по схемата е Министерството на образованието и науката
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 11 509 442 лева, от които 9 783 025 лева са от ЕС.

Целта на третата схема е:
Да подобри, обнови и модернизира Дирекциите „Бюро по труда” към Агенцията по заетостта в градските ареали. Да осигури социално включване и равен достъп за групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
    * Ремонт, реконструкция и обновяване на сградите/помещенията, в които са ситуирани Дирекциите „Бюро по труда” към Агенцията по заетостта;
    * Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
    * Подобряване на достъпа за хора с увреждания до Дирекциите „Бюро по труда”.
Конкретен бенефициент по схемата е Агенцията по заетостта.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 5 480 687 лева, от които 4 658 584 лева са от ЕС.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005358 .