Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Още две грантови схеми от ОП Конкурентоспособност получиха одобрение

Още две грантови схеми от ОП Конкурентоспособност получиха одобрение

сряда, 19 декември 2007 / Прочетено 4525 пъти
Комитетът за наблюдение на оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. одобри критериите за избор на проекти по 2 грантови схеми за подкрепа на иновациите. Те са Внедряване на иновации в икономиката и Подкрепа за обновяване на базата за изследователска и развойна дейност в изследователските организации.

Очаква се обявите за стартиране на двете схеми да бъдат публикувани в края на месец март 2008 г.
Общият размер на средствата по схемата Внедряване на иновации в икономиката е 14,5 млн. евро и се финансира от бюджета на оперативната програма за 2007 и 2008 г. Проектите по тази схема трябва да се изпълнят в страната с максималната продължителност 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна помощ. По тази схема кандидатстващите предприятия ще получават финансиране за внедряване на иновативни продукти, услуги или процеси в реалното си производство, съобщи сайта на БСК bia-bg.com.
Грантовата схема Подкрепа за обновяване на базата за изследователска и развойна дейност в изследователските организации е с общ бюджет 10 млн. евро и се финансира от бюджета на програмата за 2008 г. И по тази схема проектите трябва да са с продължителност не повече от 18 месеца и да се изпълняват на територията на България. Кандидатстващите организациите ще получават средства за закупуване на ново оборудване, за извършване на изследователска и развойна дейност и предоставяне на иновативни услуги на предприятията.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005951 .