Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини arrow Мястото на България в европейския енергиен пазар

Мястото на България в европейския енергиен пазар

четвъртък, 13 декември 2007 / Прочетено 3981 пъти
Като член на ЕС България участва в изграждането на регионалната и европейската енeргийна сигурност. А районът на Югоизточна Европа е със стратегическо значение за енергийната сигурност на общността поради преминаващите през него трасета за пренос на нефт и газ към останалите европейски държави. България има сериозен принос за стабилността на Балканите, защото е производител и износител на електроенергия за останалите балкански държави и покрива енергийните им нужди в различна степен.

Страната има своя енергийна стратегия, одобрена през 2002 г., която постоянно се актуализира, като предстои да бъдат постигнати нови договорености за развитието на сектора на възобновяемите енергийни източници и по отношение на процента на намаление на вредните емисии въглероден двуокис, който страната трябва да спазва.
Според зам.-министъра на икономиката и енергетиката Галина Тошева, която изрази позицията на страната по време на 10-ия Икономически форум на Централноевропейската инициатива през ноември в София, основни приоритети на българската енергийна стратегия са устойчивото развитие на енергийния сектор в страната, сигурност на доставките на нефт и газ, конкурентен енергиен пазар като част от общоевропейската енергийна мрежа. Енергийната зависимост на страната от външни източници на енергия по данни от края от 2005 г. е 47,7 процента, докато средноевропейското ниво е 50 процента, подчертава Галина Тошева, цитирана от БНР.
“Страната притежава значителни запаси на лигнитни въглища, които позволяват развитие на икономически ефективно електропроизводство, посочи зам.-министър Тошева. - Енергийната политика е насочена и към създаване на предпоставки за инвестиции в нови генериращи мощности като ядрена енергетика, въглищна енергетика, възобновяеми източници, както и чрез инвестиране в изграждане на енергийни връзки с другите страни в региона. Енергийното производство на страната е добре структурирано и включва ядрена енергия, производство на електрическа енергия от въглища, водна енергия и други възобновяеми източници. Смятаме, че в контекста на европейското членство на страната следва да се направи ясна оценка на значението и ролята на ядрената енергетика. За нас нейното развитие е без алтернатива с оглед осигуряване на икономически ефективно производство на електрическа енергия, с оглед значението на ядрената енергетика за глобалната енергийна сигурност на доставките, както и с оглед значението на ядрената енергетика като основен инструмент в борбата с промените в климата, тъй като ядрените централи не изхвърлят емисии.”
България играе основна роля в енергийното партньорство в региона, посочва още Галина Тошева.
“Основна роля на страната в региона до миналата година беше снабдяването с електрическа енергия, тоест износът на енергия, с което ние допринасяхме за стабилността в региона, казва Галина Тошева. - След затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй” ще продължим да поддържаме тази роля с други средства. Тъй като перспективите са за увеличаване на енергийното потребление в региона през следващите години, страната е предприела действия за модернизация и рехабилитация на съществуващите енергийни мощности, както и за изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия от въглища. Обсъжда се идеята за изграждане на нова мощност в региона на “Марица-Изток”. Активно се работи по проекта за нова ядрена централа в Белене. В бъдеще енергийната сигурност на страната ще бъде ориентирана основно към енергия, произведена от въглища, ядрена енергетика и възобновяеми енергийни източници.”
България е активен участник в европейския енергиен проект “Набуко” за пренос на газ от Каспийския регион към Европа, като част от трасето ще преминава през България. Това е един от проектите със стратегическо значение за ЕС. Страната е част и от друг важен европейски енергиен проект – Южен поток, който свързва производителите на газ в Русия с европейската енергийна мрежа. България трябва да осъществи връзката между българското и руското крайбрежие на Черно море.
“Газовата транзитна инфраструктура на територията на България, подчертава още Галина Тошева - е изключително добре развита, като през страната се транзитира газ за Турция, Гърция и Македония. Изграждането на нефтопроводите през територията на страната е друго предизвикателство, пред което сме изправени. В този смисъл България участва като основен участник в 2 проекта. Единият е за изграждане на нефтопровода Бургас - Александруполис, а другият е за Бургас – Вльора по трансевропейски коридор номер 8.”
Освен това България работи и по проекти, които са с регионално значение. Например свързването на българската и сръбската система за доставка на природен газ. Това е проектът през българския град Дупница и сръбските градове Димитровград и Ниш. Предстои осъществяването на проект за изграждане на връзка и между българската и румънската газови системи.

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004689 .