Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Комитетът за наблюдение на ОПАК увеличи средствата по първата процедура по програмата

Комитетът за наблюдение на ОПАК увеличи средствата по първата процедура по програмата

петък, 23 ноември 2007 / Прочетено 3907 пъти
От 7 на 12 млн. лева се увеличават средствата по първата открита процедура по Оперативна програма „Административен капацитет” – „Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система”.

Това решение беше взето единодушно от членовете на Комитета за наблюдение на ОПАК на извънредно заседание днес, 22 ноември 2007 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Увеличението на средствата беше предложено заради високия интерес към конкурсната процедура по ОПАК – 328 проектни предложения получи Управляващият орган до изтичането на крайния срок за кандидатстване, 20 ноември 2007 г. Увеличаването на средствата ще даде възможност по-голям брой качествени проекти да получат финансиране.
Всички правила по първата процедура остават непроменени и за финансиране ще бъдат предложени само проектите, които отговарят на предварително зададените критерии и преминат успешно оценяването.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки проект е 100 000 лв., а максималният – 400 000 лв. За тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. Продължителността на изпълнение на проектите трябва да е до 18 месеца. Бенефициенти по тази процедура са неправителствени организации (юридически лица с нестопанска цел в обществена или частна полза) и социално-икономическите партньори (представителните организации на национално равнище на работодателите и на работниците и служителите).
Решението за увеличаване на средствата беше взето преди да бъде свикана Оценителната комисия, която ще разглежда и оценява постъпилите проектни предложения, за да бъде гарантирана равнопоставеността на всички бенефициенти по процедурата.
Разглеждането и оценяването на проектите минава през три етапа:
1. Оценка на административното съответствие
2. Оценка на допустимостта
3. Оценка на качеството (техническа и финансова)
Проектите, които успешно преминат и трите етапа на оценяване, се класират по низходящ ред на получените точки. За финансиране се предлагат проектите, получили най-голям брой точки, до изчерпване на общия финансов ресурс по тази процедура – 12 млн. лв. С увеличаването на средствата по процедурата се намалява опасността да не бъдат финансирани предложения, получили висока оценка, но останали „под чертата” поради изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007466 .