Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow Обучение на тема: Практическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС

Обучение на тема: Практическа подготовка за участие в конкурсите за работа в институциите на ЕС

четвъртък, 08 ноември 2007 / Прочетено 5421 пъти
Във връзка с процеса на интегриране на страната ни в Европейския съюз се откриват нови възможности за българските граждани да учат, работят и живеят в Европа и да кандидатстват за работа в европейските институции. 
Конкурсните процедури за работа в различните структури и служби на европейската администрация изискват обаче сериозна подготовка и определени знания и умения. Институтът за управление на програми и проекти Ви предлага извънреден шанс с този интензивен курс да получите пълна информация за отворените конкурсни процедури за работа в Европейския съюз и да се подготвите практически за конкурсните изпити!

    ЦЕЛИ НА КУРСА:
Да предостави на участниците конкретна и  практическа информация за конкурсните процедури, с които се селектират кандидатите за работа в институциите на Европейския съюз.
Да подготви българските кандидати за успешно представяне на изпитите в конкурсите за работа в Европейския съюз.
Да предостави източници за допълнителна информация и методологическа подготовка.

    ЦЕЛЕВА ГРУПА:
Курсът е предназначен за всеки, който иска да получи пълна и практическа информация за възможностите и пътя за кандидатстване за работа в европейските институции. Курсът е особено подходящ за българските граждани, за които работата в европейските институции представлява професионален интерес и възможност за европейска кариера.

    МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО:
Курсът е изцяло с практическа насоченост. Обучението цели да изгради реален поглед и реални очаквания сред участниците в обучението относно същността на европейските конкурси.
Курсът практически подготвя българските кандидати за различните типове тестове /предварителни, писмени и устни/ чрез симулация на реалните изпитни ситуации с оглед изграждането на необходимите знания и умения за успешно представяне на изпитите.
Курсът предлага актуална информация относно проведените и предстоящи конкурси за работа в ЕС.

    ПРОГРАМА И ЛЕКТОРИ:
Курсът предлага модулна програма, съобразена със структурата на реално провежданите конкурси за работа в Европейския съюз. По този начин участниците в обучението имат възможността да се запознаят с всички фази, етапи и елементи на отворените конкурси.
 Лектор на курса е г-жа Мими Йотова – експерт по европейска интеграция, създател на българския модел за подготовка на българските граждани за конкурсите за работа в ЕС и автор на всички български обучения.

    ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
16 – 18 ноември 2007, София,  Институт за управление на програми и проекти

    ЦЕНА: 180 лв.
Цената на курса е преферентна и изцяло съобразена с българските условия.
 
    КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:
За м. ноември  –  12 ноември 2007 г.,

    БРОЙКИ: ОГРАНИЧЕНИ!
Побързайте да се включите, тъй като понастоящем това е единственият курс в България, организиран за Вас по тази интересна и специфична тема.

    ЗА КОНТАКТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Институт за управление на програми и проекти, София, бул. Дондуков №11
тел: 987 13 14, GSM: 0887 284 308, www.ippm-bg.orgПИЛОТЕН КУРС
ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
КОНЦЕПЦИЯ ЗА КУРСА

Обосновка
    Във връзка с процеса на интегриране на страната ни в Европейския съюз се откриват нови възможности за българските граждани да учат, работят и живеят в Европа и да кандидатстват за работа в европейските институции и европейската публична администрация. Конкурсните процедури за работа в различните структури и служби на европейските институции изискват обаче сериозна подготовка и определени знания и умения. Този интензивен курс цели именно това – да предостави на участниците пълна информация за отворените конкурси за работа в институциите на ЕС и да ги подготви за предстоящите конкурсни изпити.

Актуалност
Развитието и реализацията на този нов курс е сериозно предизвикателство поради неговата новост и актуалност. В контекста на присъединяването на България към ЕС стартира отварянето на конкурсните процедури на ЕС и и за българските граждани, чрез които те получиха за първи път отворен достъп за работа в европейските институции. В този контекст особено положително, е че разработването на курса се базира на конкретна информация и на опита от реално проведените конкурси за кандидатите от новоприсъединилите се страни през 2003 -2004 г, както и на натрупания български опит от 2004 до 2007 г.

Цели и методика на обучението
    Основната цел на това ново обучение е да предостави на участниците обща и  систематизирана информация относно методологията, процедурите и изпитите на отворените конкурси за работа в европейските институции с оглед на тяхната подготовка за кандидатстване.
Курсът цели да изгради реален поглед и реални очаквания сред участниците в обучението относно същността на европейските конкурси и да ги подготви за процедурата на кандидатстване. Затова основният фокус в обучението е предоставяне на конкретна информация и формиране на практически знания и умения относно конкурсните изпити чрез провеждане на поредица от симулационни тестове, поставяне на участниците в реална изпитна среда и даване на практически указания за конкурсната процедура. 
Курсът е интензивен и с практическа насоченост. В методиката на обучението са включени различни интерактивни форми на обучение – кратки лекционни презентации, практически упражнения, симулация и анализ на изпитни тестове, полезни съвети, открити дискусии.
Програма
Курсът предлага програма, съобразена със структурата на реално проведени конкурси за работа в ЕС.  Специфично за програмата на този курс е, че тя обхваща откритата конкурсна процедура за кандидатстване на работа в европейските институции в цялост – участниците в обучението ще имат възможността да се запознаят с всички фази, етапи и елементи на отворените конкурси. Също така те ще получат (или актуализират) систематични познания за Европейския съюз и европейския интеграционен процес в контекстта на провежданите конкурсни изпити. 

Целева група
Обучението е широко достъпно за всички, които имат биха желали да получат пълна информация за конкурсните процедури за работа в администрацията на структурите на ЕС или имат практически намерения да кандидатстват за работа в европейските институции.

ПРОГРАМА
Курсът предлага следната модулна програма:

Първият модул е насочен към предоставяне на обща и систематизирана информация за конкурсната процедура като цяло. В програмата на този модул се разглеждат следните въпроси: основни източници за информация за конкурсите за работа в европейските институции; възможности за работа и кариера в структурите на ЕС; обща характеристика на отворените конкурси; специфика на отделните фази и етапи на конкурсната процедура; основни видове тестове; статистическа информация за проведените конкурси; опитът на България, анализ на реални изпитни тестове за отворените конкурси.
Вторият модул предлага конкретна практическа информация за отделните етапи и елементи на конкурсната процедура - предварителните тестове, писмените и устни изпити. Основен фокус на обучението в този модул е практическата подготовка за конкурсните изпити и предоставянето на систематизирани знания за ЕС в контекста на конкурсните тестове.

По-конкретно програмата включва следните теми:


1 МОДУЛ
„КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ”
•    Възможности за работа в европейските институции
•    Общ преглед на отворените конкурсни процедури
•    Основни източници за информация за конкурсите за работа в институциите и агенциите на ЕС
•    Основни етапи и фази на конкурсната процедура
•    Видове изпити
•    Опитът на новите страни членки в конкурсите за работа в европейските институции
•    Отворени конкурси за България – 2004-2007

2 МОДУЛ
„МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ”

•    Необходими знания и умения за конкурсните изпити
•    Практическа подготовка за предварителните тестове
•    Практическа подготовка за писмените изпити
•    Практическа подготовка за устните изпити
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.005528 .