Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow България и Европейския съюз arrow 2,8 млн. евро са отделени за промоция на Общата селскостопанска политика на ЕС

2,8 млн. евро са отделени за промоция на Общата селскостопанска политика на ЕС

четвъртък, 01 ноември 2007 / Прочетено 3848 пъти
2,8 милиона евро се отпускат за подпомагане на дейности за информиране за Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода от 01.06.2008 г. до 31.05.2009 г. Крайната дата за подаване на заявления е 30.11.2007 г.

Както всяка година, Комисията ще финансира дейности за информиране за ОСП благодарение на средства, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 814/2000 на Съвета от 17 април 2000 г.
2,8 милиона евро се отпускат за финансиране на оригинални и новаторски дейности за информиране за Общата селскостопанска политика в рамките на  поканата за представяне на предложения (ОВ C 238/9), публикувана на 10 октомври 2007 г. от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия. Тези дейности трябва да се проведат в периода от 1 юни 2008 г. до 31 май 2009 г.
Сред дейностите, които могат да получат безвъзмездни средства на стойност от 12 500 евро до 100 000 евро, можем да споменем информационни кампании на аудиовизуални продукции и конференции, телевизионни и радио програми, пътуващи конференции или платформи за обмен на информация особено на езиците на 12-те нови държави-членки на ЕС.
От 2000 г. досега са отпуснати близо 14,5 милиона евро за финансиране на 252 проекта от 1085 подадени молби. Някои страни обаче са се възползвали в много малка степен от тези средства.
Целта на поканата е да се скъси разстоянието между гражданите и институциите, да се предостави информация за политиките и съществуващите мерки, както и за наличните фондове за подпомагане развитието на селските райони. Тя е отправена към асоциации, професионални федерации или други организации от частния и публичния сектор, които могат да кандидатстват.
Сред приоритетите за 2008 г. (по-подробна информация може да намерите в самата покана за предложения) ще споменем най-вече:
-    предоставяне на информация за реформираната ОСП, отделянето на помощите, кръстосаното спазване, както и за развитието на селските райони, което насърчава растежа и създаването на работни места;
-    възможностите, предоставени от двата стълба на ОСП: за сектора на земеделието и за развитието на селските райони;
-    информиране за многофункционалната роля на земеделските производители;
-    обсъждане на развитията на ОСП в кратък и дългосрочен план със заинтересованите страни и широката общественост.

За да се запознаете с всички подробности за кандидатстване по поканата за предложения 2007/C 238/08, посетете следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_en.htm.
Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.007315 .