Новини до 3 септември 2009 г. arrow Новини до 3 септември 2009 г. arrow Местни избори 2007 arrow Разпределение на местата в Общински съвет - Стара Загора и имена на общинските съветници

Разпределение на местата в Общински съвет - Стара Загора и имена на общинските съветници

понеделник, 29 октомври 2007 / Прочетено 19808 пъти
Общински съвет на Стара Загора - разпределение на мандатите и имена на общинските съветници, избрани след провеждане на местните избори на 23 октомври 2011 г. В Общинския съвет на община Стара Загора за мандат 2011 - 2015 са представени 12 политически сили.
* * *
10 партии получават свои представители в Общинския съвет на Стара Загора, който има 51 мандата. В предишния общински съвет бяха представени 15 политически сили.
Партия ГЕРБ има 15 съветника, БСП и коалиция – 11, Партия Атака – 9, коалиция Демократична Стара Загора – 5, партия ЛИДЕР – 3. По двама съветници вкарват Политическа партия Обединение на българските националисти Целокупна България, БСДП и Политическа партия Движение за свобода и справедливост. По 1 мандат получават Новото време и ДПС.

Политически партии и коалиции в Общински съвет - Стара Загора - мандат 2007 - 2011
действителни
гласове
%
5 АТАКА
7215
13.93%
9
9 Коалиция БСП, ПБС и ДСХ:
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
9130
17.63%
11
12 Либерална инициатива за демократично европейско развитие - ЛИДЕР
2564
4.95%
3
13 ПП ГЕРБ
12529
24.20%
15
14 ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ
1928
3.72%
2
19 Обединение на българските националисти Целокупна България
1205
2.33%
2
23 НОВОТО ВРЕМЕ
1084
2.09%
1
24 Българска социалдемократическа партия (БСДП)
1158
2.24%
2
34 ДПС Движение за права и свободи
1041
2.01%
1
36 Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА СТАРА ЗАГОРА:
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ, НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ НИКОЛА ПЕТКОВ
3956
7.64%
5

Разпределение на местата в Общенски съвет - Стара Загора и имена на избраните общинските съветници, според връчените от ОИК удостоверения

1. Недялко Тенев Недялков (ГЕРБ)
2. Велизар Георгиев Балабанов (ГЕРБ)
3. Живко Веселинов Тодоров (ГЕРБ)
4. Кристиан Пенев Петков (ГЕРБ)
5. Румяна Лалева Присадашка (ГЕРБ)
6. Светлана Стойнова Иванова (ГЕРБ)
7. Иван Дечков Колев (ГЕРБ)
8. Йордан Петров Николов (ГЕРБ)
9. Димитър Николов Джелебов (ГЕРБ)
10. Нели Иванова Калнева (ГЕРБ)
11. Антоанета Николова Масленска-Паскова (ГЕРБ)
12. Ганко Колев Ганев (ГЕРБ)
13. Николай Петров Колев (ГЕРБ)
14. Марияна Петкова Димова (ГЕРБ)
15. Белчо Вълков Белчев (ГЕРБ)
16. Бойчо Лазаров Биволарски (БСП и коалиция)
17. Таня Тотева Белчева-Джурова (БСП и коалиция)
18. Мария Господинова Колева (БСП и коалиция)
19. Георги Петков Георгиев (БСП и коалиция)
20. Георги Янчев Гьоков (БСП и коалиция)
21. Иван Костадинов Станков (БСП и коалиция)
22. Соня Бойчева Митевска (БСП и коалиция)
23. Борис Стефанов Боричев (БСП и коалиция)
24. Донка Маринова Черковска (БСП и коалиция)
25. Стефан Тодоров Пенев (БСП и коалиция)
26. Ивайло Начев Иванов (БСП и коалиция)
27. Михаил Петров Михайлов (Атака)
28. Тихомир Динев Томов (Атака)
29. Николай Ангелов Миков (Атака)
30. Георги Петков Георгиев (Атака)
31. Спас Атанасов Пашов (Атака)
32. Златена Николаева Ангелова (Атака)
33. Георги Стефанов Трендафилов (Атака)
34. Дарина Николова Гайдарова (Атака)
35. Таня Колева Георгиева (Атака)
36. Любка Георгиева Иванова (коалиция Демократична Стара Загора)
37. Румен Стефанов Димитров (коалиция Демократична Стара Загора)
38. Мария Танева Динева (коалиция Демократична Стара Загора)
39. Иван Ганчев Иванов (коалиция Демократична Стара Загора)
40. Светла Неделчева Карастоянова (коалиция Демократична Стара Загора)
41. Антон Стоянов Андронов (ЛИДЕР)
42. Валентин Стоянов Вълков (ЛИДЕР)
43. Николай Иванов Шопов (ЛИДЕР)
44. Христо Андреев Асенов (Движение за свобода и справедливост)
45. Живко Русев Танев (Движение за свобода и справедливост)
46. Недялко Димитров Ангелов (БСДП)
47. Анелия Йорданова Василева (БСДП)
48. Дамян Желязков Георгиев (Обединение на българските националности Целокупна България)
49. Светлана Стефанова Георгиева (Обединение на българските националности Целокупна България)
50. Александър Цоков Желязков (Новото време)
51. Юсни Мемиш Ибрям (ДПС)


14 са общинските съветници, които са работили и през мандат 2003 - 2007
В новоизбрания Общински съвет на Стара Загора ще работят 14 души, които и в миналия мандат бяха общински съветници.
Най-много съветници второмандатници има в групите на коалицията ЛИДЕР и Общински съвет за Стара Загора и на БСП и коалиция. И тримата съветници от Общински съвет за Стара Загора Антон Андронов, Николай Шопов и Валентин Вълков бяха в миналия Общински съвет. Антон Андронов беше председател на Общинския съвет. От БСП от предишния Общински съвет в новия ще се пренесат 6 души - Бойчо Биволарски, Таня Белчева, Мария Колева, Георги Гьоков, Донка Черков-ска, Ивайло Начев. Живко Танев и Христо Асенов от Движение за свобода и справедливост също са стари общински съветници, само че сега се представят в местния парламент от нова ромска партия. В Демократична Стара Загора има двама ветерани - Румен Димитров и Мария Динева. Недялко Ангелов от БСДП също беше в миналия Общински съвет и остава в сегашния.

Преобладават съветниците, които имат собствен бизнес
В новоизбрания Общински съвет на Стара Загора прави впечатление преобладаващия брой на съветниците, които се занимават с частен бизнес под една или друга форма.
Ето техните имена по азбучен ред:
 • Александър Желязков
 • Анелия Василева
 • Антоанета Масленска
 • Антон Андронов
 • Валентин Вълков
 • Велизар Балабанов
 • Ганко Ганев
 • Георги Георгиев
 • Георги Трендафилов
 • Дамян Георгиев
 • Д-р Димитър Джелебов
 • Живко Тодоров
 • Арх. Иван Иванов
 • Йордан Николов
 • Кристиян Петков
 • Мария Колева
 • Мария Динева
 • Марияна Димова
 • Михаил Михайлов
 • Недялко Недялков
 • Недялко Ангелов
 • Николай Миков
 • Николай Шопов
 • Румяна Присадашка
 • Светлана Иванова
 • Спас Пашов
 • Таня Георгиева
 • Таня Белчева
 • Тихомир Томов
 • Христо Асенов

Извлечение от протокол на общинска избирателна комисияот 28.10.2007 г.за избиране на общински съветници в община Стара Загора

1 2
3
  Община
Стара Загора
  Район
  Област
Стара Загора
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината
202
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването
202
3. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при представянето в СИК
146431
4. Брой на избирателите, дописани под черта в части I и II на избирателния списък в изборния ден
2537
5. Брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - част І и част ІІ (включващ и подписите под черта), както и тези от допълнителния списък
58074
6. Брой на декларациите по чл. 79а, ал. 3 от
194
7. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини за общински съветници без пликове
4
8. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателната кутия пликове
57004
9. Брой на пликовете, в които не е намерена бюлетина за общински съветници
15
10. Брой на гласувалите избиратели според намерените в избирателните пликове бюлетини за общински съветници
56989
11. Брой на недействителните бюлетини (гласове)
5206
12. Брой на действителните бюлетини (гласове)
51783

Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Партия, коалиция или независим кандидат
Получени гласове
1. Политическа партия Солидарност
237
2. Българска комунистическа партия
540
3. Партия Българска Социалдемокрация
205
4. Политическа партия Български земеделски народен съююз 
433
5. АТАКА
7215
6. Партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ
659
7. ПП "РОМА"
682
8. Политическо Движение Социалдемократи
988
9. Коалиция БСП, ПБС и ДСХ:
9130
10. Ред, Законност и Справедливост - РЗС
544
11. Политическа партия ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
337
12. Либерална инициатива за демократично европейско развитие - ЛИДЕР
2564
13. ПП ГЕРБ
12529
14. ПП Движение за свобода и справедливост
1928
15. Християн Демократичен Форум
690
16. Общество за Нова България
339
17. Движение за равноправен обществен модел - ДРОМ
166
18. Комунистическа партия на България
190
19. Обединение на българските националисти Целокупна България
1205
20. Политическа партия Зелена България
198
21. Граждански съюз за Нова България
184
22. Обединен блок на труда
220
23. Новото време
1084
24. Българска социалдемократическа партия (БСДП)
1158
25. Зелена партия
444
27. Национално движение Симеон Втори - НДСВ
669
28. Партия на българските жени
254
29. Политическа Партия Нова Зора
116
30. Движение Народен юмрук за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани
389
31. Съюз на патриотичните сили Защита
54
32. Българско Движение Национален Идеал за Единство
146
33. ПП Движение Гергьовден
457
34. ДПС Движение за права и свободи
1041
35. Политическо Движение Евророма
158
36. Коалиция Демократична Стара Загора
3956
38. Митко Господинов Трайков
Инициативен комитет МИТКО ГОСПОДИНОВ ТРАЙКОВ
331
39. Тотка Грозева Славова
Инициативен комитет ТОТКА ГРОЗЕВА СЛАВОВА
343

Икономически портал на регион Стара Загора
 
< Предишен   Следващ >

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.003164 .