Новини до 3 септември 2009 г.
Финансови отчети на фирми
Покана за публикуване на годишни финансови отчети
Търговско-промишлена палата – Стара Загора има удоволствието и през тази година да Ви покани  да публикувате годишния си финансов отчет на сайта Икономически портал на регион Стара Загора
 
 
Годишни финансови отчети на фирми за 2007 г.

Строител - ВД ООД, гр. Стара Загора 

Стандард Профил България АД, гр. Стара Загора

Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД, гр. Стара Загора , Одиторски доклад

РПК Наркооп, гр. Стара Загора, Одиторски доклад

Пресков АД, гр. Стара Загора, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Металинвест Ремко ЕООД, гр. Стара Загора 

Верея Инвест АД, гр. Стара Загора , Одиторски доклад

Дезинтегратор АД, гр. Стара Загора , Одиторски доклад 

АТЕПЛАСТ ООД, гр. Стара Загора , Одиторски доклад , Счетоводна политика 

Агроконсулт ЕООД, гр. Стара Загора 

Мики ЕООД

Островски вълни ООД

Агрогарант сервиз ООД 

Роси ЕООД , Одиторски доклад

Наслада АД , Одиторски доклад 

Химкомерс АД, Одиторски доклад

Геонед ЕООД

Агрогард - Георги Недев ЕТ, Доклад за дейността, Одиторски доклад

Автобусни превози ООД, Одиторски доклад 

Евробус - Стара Загора ДЗЗД, Одиторски доклад

Литера принт АД, Одиторски доклад

Рудин - Динев и Желеви & СД , Одиторски доклад , Доклад за дейността

Диверссистем ЕООД , Одиторски доклад

Бойл ООД , Одиторски доклад , Счетоводна политика

Технострой инженеринг ЕООД , Одиторски доклад , Доклад за дейността, Счетоводна политика

ХТУ-инвест АД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

БГ-САТ АД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Вълков-Техносвет ЕООД, Одиторски доклад

Кълвача Сервиз АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Кълвача Инженеринг АД, Одиторски доклад

Строителство и монтаж 2000 ООД, Одиторски доклад

Чисти климатични помещения Инженеринг АД

МБАЛ Чирпан ЕООД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Све Флекс ЕООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика, Доклад за дейността 

ЕС ДЖИ ЕС - КОНСУЛТ ЕООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Интерхим ООД, Одиторски доклад

КА ООД

Кълвача Мениджмънт АД, Одиторски доклад

Кълвача Инвестмънт АД, Одиторски доклад

Елсвет ООД, Одиторски доклад

Осана 96 ООД

Сомони Асет Мениджмънт ООД

ДФ Сомони Прогрес

ДФ Сомони Стратегия

ДФ Сомони Евростабилност

Нерта Ойл ЕООД, Счетоводна политика

Булгаршампфрюи ООД, Одиторски доклад

Надили - Белчо Белчев" ЕТ, Одиторски доклад

Ем Пи Ем Инженеринг ООД

Заводски строежи - Марица 2000 ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Средна гора АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Алве АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Средна гора инвест АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Чахов ООД, Одиторски доклад

Берое Инженеринг АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика, Доклад за дейността

Августа Трейс ООД, Счетоводна политика, Доклад за дейността

Лазурен бряг ДЗЗД

Елдикс ЕООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика, Доклад за дейността

Агрос-БГ ЕАД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

ЗСК Боруй АД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Велта Климат - Калчев и сие СД

Мебел АД 

Интерфарма - Тенчева и Ко КД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Тец Марица-изток 2 ЕАД, Одиторски доклад

Алутрейд ЕООД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

БГ Транс ООД, Одиторски доклад, Доклад за дейността, Счетоводна политика

Елник машини АД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Айс и А Георгиеви и сие СД, Приложение, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Одиторски доклад

СБДПЛББ Радунци ЕООД, Одиторски доклад, Доклад за дейността, Счетоводна политика

Вито - Тони Русев ЕТ, Одиторски доклад

Вито 95 ООД, Одиторски доклад, Доклад за дейността

Консолидиран доклад за дейността на Вито - Тони Русев ЕТ и Вито 95 ООД

 
Годишни финансови отчети на фирми за 2006 г.


Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД, Одиторски доклад

ДЗУ АД, Одиторски доклад

Пресков АД, Счетоводна политика, Одиторски доклад

Строител ВД ООД, Одиторски доклад

Евроинвест 2003 ЕАД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Загора Холд АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Бизнес Център АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Загора Финакорп АД, Одиторски доклад

РПК "Наркооп", Одиторски доклад

Загора холд АД-консолидиран, Одиторски доклад

БГ САТ АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Лесо Инвест ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

БГ Транс ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

МБАЛ - Стара Загора ЕАД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Геонед ЕООД, Одиторски доклад

Агрогард - Георги Недев ЕТ, Одиторски доклад

Химкомерс АД, Одиторски доклад

Заара - Янчо Иванов ЕТ, Одиторски доклад

Компакс АД, Одиторски доклад

Чисти климатични помещения - инженеринг АД, Одиторски доклад

АТЕ ПЛАСТ ООД

Загора Чорап АД, Одиторски доклад

Ембул Инвестмънт АД, Счетоводна политика, Одиторски доклад

Строителна компания Трейс АД, Одиторски доклад

Трейс Груп Холд АД, Одиторски доклад

Трейс Груп Холд АД - консолидиран, Одиторски доклад

Наслада АД, Одиторски доклад

Чарита 06 АД, Одиторски доклад

Булгаршампфрюи ООД

Интерхим ООД

Вълков Техносвет ЕООД

Сомони Ассет Мениджмънт АД, Одиторски доклад

Сомони Файнейшъл Брокеридж АД- консолидиран

Сомони 2001 ООД, Одиторски доклад

Строителство и монтаж 2000 АД

Табак груп ООД, Одиторски доклад

Вито 95 ООД

Вито - Тони Русев ЕТ

Вито – Тони Русев ЕТ - консолидиран

Кълвача Инженеринг АД, Одиторски доклад

Кълвача Сервиз АД, Одиторски доклад

Булагро Машини АД

Булагро АД

Булагро АД - консолидиран

Диони ЕООД, Одиторски доклад

Агроконсулт ЕООД

Агроконсулт ЕООД, Одиторски доклад

Осана 96 ООД

Заводски строежи - Марица изток АД

Заводски строежи - Марица изток 97 АД

Консул Инвестинг АД

ЗСК Боруй АД, Одиторски доклад

Дезинтегратор АД, Одиторски доклад

Рудин - Динев и Желев СД

Елсвет ООД

Агромелхранкомерс АД

Галия Соф ООД

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, Одиторски доклад

МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - консолидиран, Одиторски доклад

Траяна пласт АД, Одиторски доклад

Верея инвест АД, Одиторски доклад

Стара Загора проект ООД, Одиторски доклад

Строителство и монтаж 2000 АД - консолидиран, Одиторски доклад

Пи Ес Ай АД, Одиторски доклад

Елник машини АД, Одиторски доклад

Светлина АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Минералкомерс ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

СБДПЛББ - Радунци, Одиторски доклад

МБАЛ - Чирпан ЕООД, Одиторски доклад

Гайтек олива ООД, Одиторски доклад

Бойл ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Дебора АД, Одиторски доклад

Тролейбусни превози ЕООД, Одиторски доклад

Ритъм-4-ТБ ЕООД, Одиторски доклад

ГУ-Фарадей ЕООД, Одиторски доклад

Стандард Профил България АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Автобусни превози ЕООД, Одиторски доклад

Олимпик Маркетинг Къмпани АД

 
Годишни финансови отчети на фирми за 2005 г.

Новико - Норд ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Дъга плюс ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

ДЗУ АД

Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД, Одиторски доклад

Анимексс ЕООД, Одиторски доклад

Строителство и монтаж АД, Одиторски доклад

Загора Холд АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

БГ САТ АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Бизнес Център АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Евроинвест 2003 АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Консулт БГ АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Булагро АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Булагромашини АД, Одиторски доклад

БГ Транс ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Химкомерс АД, Одиторски доклад

Агротрейдинженеринг ООД, Одиторски доклад

РПК Наркооп Стара Загора, Одиторски доклад

Агрогард - Георги Недев ЕТ, Одиторски доклад

Геонед ООД, Одиторски доклад

Компакс АД, Одиторски доклад

Интерхим ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Агромелхранкомерс АД, Одиторски доклад

Галия-соф ООД, Одиторски доклад

Пресков АД, Одиторски доклад

ХТУ-99 АД, Одиторски доклад

Загора Финакорп АД, Одиторски доклад

Надили - Белчо Белчев ЕТ, Одиторски доклад

Ловико Радомирци АД, Одиторски доклад

Дезинтегратор АД, Одиторски доклад

Наслада АД

Булгаршампфрюи ООД, Одиторски доклад

Траяна пласт ООД, Одиторски доклад Счетоводна политика

Ембул инвестмънт АД

Вито 95 ООД, Одиторски доклад

Чарита 06 АД, Одиторски доклад

Светлина АД, Одиторски доклад

Росита ойл ЕООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

БИ ЕМ ОЙЛ ЕООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Строителство и монтажи 2000 АД, Одиторски доклад

Осана 96 ООД, Одиторски доклад

Диони ООД, Одиторски доклад

Гайтек олива ООД, Одиторски доклад

Вито - Тони Русев ЕТ, Одиторски доклад

Вито - Тони Русев ЕТ - консолидиран, Одиторски доклад

Чахов ООД, Одиторски доклад

Бъдещност АД

Елник Машини АД, Одиторски доклад

Елсвет ЕООД, Одиторски доклад

Агроконсулт ЕООД, Одиторски доклад

Булагро АД - консолидиран

МБАЛ - Стара Загора ЕАД, Одиторски доклад

Чисти климатични помещения инженеринг ЕАД

Заводски строежи - Марица Изток - 97 АД, Одиторски доклад

Заводски строежи - Марица Изток АД, Одиторски доклад

Консул Инвестинг АД, Одиторски доклад

Меркстрейд ООД, Одиторски доклад

Кълвача Мениджмънт АД, Одиторски доклад

Кълвача Инвестмънт АД, Одиторски доклад

Кълвача Енергия АД, Одиторски доклад

Олимпик Маркетинг Къмпани АД

 
Годишни финансови отчети на фирми за 2004 г.

Новико - Норд ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Компакс АД

Ловико-Радомирци АД, Одиторски доклад

ДЗУ АД, Одиторски доклад, Оповестяване на счетоводната политика

РПК Наркооп, гр. Стара Загора, Одиторски доклад

Шоко-Тим ООДМБАЛ - Стара Загора ЕАДЧисти Климатични Помещения АД, Одиторски доклад

ХТУ 99 АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Заводски строежи - Марица Изток АД, Одиторски доклад

Заводски строежи - Марица Изток АД, Одиторски доклад

Рудин - Динев, Желев и сие СД, Одиторски доклад

Булгаршампфрюи ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Ембул Инвестмънт АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Строителство и монтаж 2000 АД
, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Пи Ес Ай АД, Одитоски доклад

Надили - Белчо Белчев ЕТ, Одиторски доклад

Тева - Валентин Иванов ЕТ, Одиторски доклад

Кълвача сервиз АД, Одиторски доклад

Дезинтегратор АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Галия Соф ООД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Агромелхранкомерс АД, Одиторски доклад, Счетоводна политика

Елпо АД, Одиторски доклад

Елпо-97 АД, Одиторски доклад

Чахов ООД, Одиторски доклад

Стандард Профил България АД, Одиторски доклад

Траяна пласт ООД, Одиторски доклад

Елник машини АД, Одиторски доклад

Наслада АД, Одиторски доклад

Геонед ЕООД, Одиторски доклад

Агрогард - Г.Недев ЕТ, Одиторски доклад

Инсталгруп ООД, Одиторски доклад

Агритрак АД, Одиторски доклад

Булагро АД, Одиторски доклад

Чирпански плод ЕАД, Одиторски доклад

ЗПК Тютюн

Сага строй ООД, Одиторски доклад

Вито - Тони Русев ЕТ, Одиторски доклад

Вито - Тони Русев ЕТ /консолидиран отчет/

Вито 95 ООД, Одиторски доклад

Заводски строежи АД

Свефлекс България ЕООД, Одиторски доклад

Светлина АД, Одиторски доклад

Хлебо 2000 АД

Интерфарма 95 ООД, Счетоводна политика

Агроконсулт ЕООД, Одиторски доклад

Елсвет ООД, Одиторски доклад

Диони ООД, Одиторски доклад

Осана 96 ООД, Одиторски доклад

Гайтек олива ООД, Одиторски доклад

ХИТ ВИЖЪН АД, Одиторски доклад

ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС АД, Одиторски доклад

БАЛМАТ АД, Одиторски доклад

ПРИМ ИНВЕСТ АД, Одиторски доклад

ЮГОИЗТОЧЕН ХОЛДИНГ АД, Одиторски доклад

ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, Одиторски доклад

ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД - консолидиран, Одиторски доклад

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2000, Одиторски доклад

КОНСОРЦИУМ ТЕРА ГРУП, Одиторски доклад

ОЗОН СЕКЮРИТИ АД, Одиторски доклад

ТЕРРА ОИЛ ООД, Одиторски доклад

ДИ ЕС СТРОЙ ООД, Одиторски доклад

ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ЕВРАЗИЯ, Одиторски доклад

НОКС РЕКЪРД БЪЛГАРИЯ АД, Одиторски доклад

НОКС МЮЗИК БЪЛГАРИЯ АД, Одиторски доклад

БИНДЕР АД, Одиторски доклад

ИНМАТ ООД, Одиторски доклад

ЧАРИТА - 06 АД, Одиторски доклад

Анимексс ЕООД, Приложение, Одиторски доклад

Кълвача инженеринг АД


 
Годишни финансови отчети на фирми за 2003 г.
 
Агротрейдинженеринг ООД

РПК "Наркооп", гр. Стара Загора

Шоко Тим ООД

ДЗУ АД, Оповестяване на счетоводната политика, Одиторски доклад

БГ Транс ООД, Оповестяване на счетоводната политика

Ес Пи Ви ООД, Оповестяване на счетоводната политика

ЕТ Николина Алендарова, Одиторски доклад

Загора Финакорп АД

Бизнес Център АД, Одиторски доклад

Търговски Център АД, Одиторски доклад

Загора Холд АД, Одиторски доклад

БГ САТ АД, Одиторски доклад

Компакс АД

Булгаршампфрюи ООД, Оповестяване на счетоводната политика

РИК Дъга-плюс ООД, Оповестяване на счетоводната политика

Химкомерс АД, Оповестяване на счетоводната политика

Строител ВД ООД, Оповестяване на счетоводната политика

Макс ООД

Тева-Валентин Иванов ЕТ

Пресков АД, Оповестяване на счетоводната политика

ХТУ - 99 АД, Оповестяване на счетоводната политика, Одиторски доклад

Весна - Енчо Каравелов ЕТ

Тютюн ЗПК

Ембул Инвестмънт АД

Стара Загора Проект ЕООД

Адел ЕООД

Рудин - Динев, Желев и сие СД

Филип С - Светлозар Филипов ЕТ, Оповестяване на счетоводната политика, Одиторски доклад

Хранителна търговия ООД,Оповестяване на счетоводната политика, Одиторски доклад

Ес Пи Ви ООД

Дезинтегратор АД, Приложение към финансовия отчет

УСМ АД, Оповестяване на счетоводната политика

Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД

Траяна пласт ООД

Агромелхран Комерс АД, Оповестяване на счетоводната политика

Летище Стара Загора ЕООД

Компас 2002 ЕООД

Аврора К АД, Оповестяване на счетоводната политика, Одиторски доклад

Инохем АД, Одиторски доклад

Светлина АД, Приложение към отчета

Чисти Климатични Помещения Инженеринг АД

Булдам ООД, Оповестяване на счетоводната политика

Хлебо 2000 АД, Приложение към отчета

Елник машини АД, Оповестяване на счетоводната политика

Свинекомплекс Тракия АД,

Свинекомплекс Верея АД,

Свинекомплекс Боздуганово АД,

Свинекомплекс Пъстрен АД,

ЗК "Съгласие", с. Зетьово Приложение към отчета

Гайтек Олива ООД, Оповестяване на счетоводната политика

Перфект Медика ООД

Агрогарант сервиз ООД, Приложение към отчета, Одиторски доклад

Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД,Оповестяване на счетоводната
политика


ЕТ "Гарант - Тошко Тотев",Оповестяване на счетоводната политика

Геонед ЕООД

Вито 95 ООД, Приложение към отчета

Диверсистем ЕООД, Оповестяване на счетоводната политика

Чирпански плод ЕАД, Одиторски доклад

ЕТ "Вито-Т.Русев"-консолидиран, Одиторски доклад

ЕТ "Вито-Т.Русев", Одиторски доклад, Приложение към отчета

ЕТ "Агрогард - Георги Недев"

Инохем АД - консолидиран отчет, Одиторски доклад

Консорциум "Тера груп"

АД "Строителна механизация 2000"

АД "Приминвест"

АД "Перфект инвест холдинг"

АД "Озон секюрити"

ООД "Инмат"

ООД "Ди Ес Строй"

АД "Балмат"

АД "Югоизточен холдинг"

АД "Кълвача Инженеринг АД", Одиторски доклад

АД "Кълвача Сервиз АД", Одиторски доклад

АД "Кълвача Мениджмънт АД", Одиторски доклад

АД "Кълвача Инвестмънт АД", Одиторски доклад

ООД "Перфект - Медика", Одиторски доклад

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004839 .