Новини до 3 септември 2009 г. arrow Фирми - членове на ТПП
Фирми - членове на ТПП
АВГАНДИРА ИМПЕКС ЕООД
6000 Стара Загора
ул. Св. Патриарх Евтимий 8
тел:   042 606651
факс: 042 606651
e-mail: avgandira@mail.bg


Търговия със селскостопанска техника и резервни части, производство на селскостопанска продукция и услуги.
 
ВИКТОР І ООД
Стара Загора
ул. Сава Силов 36
тел: 042 661155
факс: 042 642192

Хотелиерство и ресторантьорство

 
ГАЙТЕК ОЛИВА ООД

Стара Загора
ул. Цар Симеон Велики 69
тел: 643046
факс: 643046
e-mail: guytek@mbox.digsys.bg

Производство и търговия с рафинирано слънчогледово масло, кюспе.

 
ДИОНИСИЙ 3000 ЕООД

6000 Стара Загора
кв. Казански бл. 23
тел.    042 670416
факс: 042 670416
e-mail: dionisii3000@mail.bg

Строително - монтажна дейност на промишлени обекти и жилищни кооперации

 
ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД
6280 Гълъбово
кв. Индустриален
тел: 0418/ 2524, центр.3663
факс: 0418/3690
e-mail: info@energoremont-bg.com

Производство и ремонт на енергетично оборудване.
 
КОМБО - БОЖИДАР РОЙДЕВ ЕТ

Стара Загора
ул. Христо Ботев 80/А/3
тел: 39757
e-mail: combo@szeda.bg

Техническа поддръжка на компютърни системи, локални мрежи, интернет софтуер.

 
КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД
6000 Стара Загора
П.К. 177
тел:    042/ 255 173
факс: 042/ 600 129
e-mail: office@contragent.com
web: www.contragent.com

Произодство и търговия с ел. съоръжения, инженерингова дейност.
 
КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД

6062 Пряпорец
обл. Стара Загора
тел: 600380, 602540, 38362
факс: 600009
e-mail: engoffice@kalvacha.bg
web: www.kalvacha.bg

Производство и търговия с оборудване на бензиностанции и газостанции. Изграждане "до ключ" на бензиностанции и газостанции.

 
МЕБЕЛИ ИВВЕКС ООД

6000 Стара Загора
ул. Капитан Петко войвода 2
Тел.   042 622661, 644016
Факс: 042 644016
e-mail: info@ivveks.com 
web:    www.ivveks.com

 Производство и търговия с мебели

 
ПАРМАШ - ПАРУШЕВИ И СИЕ АД

8800 Сливен
кв. Дебелата кория, Стопански двор
тел. 044 667309
факс: 044 667298
е-mail: office@parmash.com
web: www.parmash.com/

 

Производство на стоки за бита от метал и пластмаса.

 
РОСИ ЕООД


Стара Загора
кв. Индустриален
тел. 042/ 620660, 660771
факс 042/ 640296
e-mail: rosivk@orbinet.bg
http://www.rosi.bg

Търговия с плочи от дървени частици, МДФ профили, аксесоари за мебели; производство на мебели; ПВЦ и алуминиева дограма

 
СВЕ ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

Стара Загора
кв. Индустриален
тел: 601484, 621445
факс: 602462
e-mail: swe-flex@sz.inetg.bg

Търговия с адитиви, основни машини за месопреработващата промишленост, ремонт на клипс машини.

 
ТРАЯНА 91 ООД

Стара Загора, ул. Пенчо Минев 16
Тел. 042 600849
Факс: 042 600837
E-mail: trayana_91@mail.orbitel.bg
Website: http://www.trayana91.com/

Търговия с материали за мебелната промишленост. Разкрояване и кантиране на детайли

 

 
ХОЛДИНГ ЗАГОРА

Стара Загора
бул. "Патриарх Евтимий" №23
тел. 600603, 620377, 600023
факс 600802, 600613
E-mail: hihmkt@stz.orbitel.bg
web page: www.hgzagora.com

Придобиване и управление на участия в други български и чуждестранни дружества, извършване на търговска дейност. Мажоритарен собственик или контролиращ управлението на следните акционерни дружества: "Хранинвест - Хранмашкомплект", "Прогрес" АД, "Пресков" АД, "Завод за каучукови уплътнители" АД, "Наталия" АД, "Загора Фрукт" АД, "Стройкомбинат" АД, "Загора Мобил" АД, хотел "Бриз 2" Варна, "Бриз 2" АД.

 

Търговско-промишлена палата - Стара Загора   |  (c) 2000 - 2014,  www.chambersz.com - CCI - Stara Zagora / GNU GPL and GNU FDL  Поддържка: ilko gruev | стара загора |

0.004941 .