covid info


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въвеждане на извънредните мерки за спиране на разпространението на вируса COVID-19, Търговско-промишлена палата - Стара Загора Ви предоставя информация за възможността всички предоставяни услуги да се заявяват и ползват по електронен път или дистанционно.

I. За дейности предоставяни от Търговски регистър и членство да се заявяват и ползват по електронен път и дистанционно по следния начин:

1. За издаване на сертификати за произход, заверка инвойс и заверка подпис:

  • Изпращайте всички документи на имейл office@chambersz.com, като посочите телефон за връзка
  • Наш служител ще се свърже с вас за одобрение на подадените документи и уговаряне на получаването на заверените документи.

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ДРУГИТЕ УСЛУГИ

Металик АД ще увеличи двойно обема на производството си чрез внедряване на високопроизводителни енергийно ефективни машини
Петък, 03 юли 2020 г., 15:20

MetalikНа 1 август 2018 г. Металик АД - Стара Загора сключи договор по ОП Иновации и конкурентоспособност за изпълнение на проект Повишаване на енергийната ефективност във Металик АД. Реализацията на проекта е към своя финал и ще приключи успешно до 1 август 2020 година. 

Целта на проекта е да се разшири капацитета на Металик АД за производство на метални конструкции, подемно-транспортни съоръжения и едрогабаритни корпусни детайли и съоръжения, като в същото време бъде намалено енергопотреблението от производствените процеси. Поставените цели бяха успешно постигнати чрез закупуване на ново технологично производствено оборудване с много по-ниска консумация на електроенергия, с което производствените мощности на фирмата бяха увеличени енергоефективно.

 
Министър-председателят Бойко Борисов обсъди с Националния оперативен щаб готовността на болниците за лечение на пациенти с COVID-19
Петък, 03 юли 2020 г., 12:49

Министър-председателят Бойко Борисов проведе работна среща с Националния оперативен щабМинистър-председателят Бойко Борисов проведе работна среща с Националния оперативен щаб, на която бе обсъдена актуалната епидемична обстановка с разпространението на COVID-19 у нас и мерките за поддържане на готовността на болниците да приемат и лекуват пациенти с новия вирус.

На разговора присъстваха също министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на икономиката Емил Караниколов.

Министър Ананиев докладва на премиера Борисов, че на насрочена среща с Българския лекарски съюз ще бъде дискутирана корекция на цената на клиничната пътека за COVID-19, така че финансирането й да е адекватно на полаганите грижи от медицинските екипи.

 
Проф. Живка Овчарова посети Тракийски университет
Петък, 03 юли 2020 г., 11:24

EKПроф. Живка Овчарова посети Тракийски университет - Стара Загора по покана на ректора доц. Добри Ярков. Проф. Овчарова е директор на Изследователския институт по информатика в Карлсруе, а наскоро е обявена за една от 25-те лидерки на дигиталното бъдеще в Германия. Посещението е по повод на съвместна дейност, свързана с лабораторията за виртуална реалност, с която ще работи университетът.

Проф. Живка Овчарова сподели, че наблюдава бързото развитие на Тракийски университет и е впечатлена от потенциала на възможностите, които има учебното заведение: Тракийски университет се развива много бързо и много прогресивно през последните месеци. Сега получих информация, че е на 7-мо място в списъка на изследователските университети в България, което е едно много високо постижение. Това, което ме впечатлява в Тракийския университет е многообразието, той не е силен само в едно направление, тук има съчетание на дисциплини, които са важни за бъдещето, не само на България, но изцяло на човечеството, тъй като са свързани с нови форми на отглеждане на животни, с медицина. 

 
Фонд на фондовете пуска антикризисен продукт за малки и средни предприятия
Петък, 03 юли 2020 г., 09:46

Фондът на фондоветеФонд мениджър на финансови инструменти в България (Фондът на фондовете) е готов с нов гаранционен инструмент за подкрепа на малки и средни предприятия, пострадали от икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. Днес Фондът стартира процедура по избор на банки партньори за неговото прилагане.

Чрез новия си продукт Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19 Фондът на фондовете ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

 
Планът за инвестиции за Европа предсрочно надхвърля целта за инвестиции от 500 милиарда евро
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 15:10
EK
  • От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира допълнителни инвестиции от 514 милиарда евро в целия ЕС, като по този начин постигна целта си половин година преди приключването на инициативата.
  • ЕФСИ - финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, несъмнено оказа въздействие върху икономиката на ЕС и доказва своята многофункционалност в отговор на пандемията на коронавирус.
  • През последните пет години стотици и хиляди предприятия и проекти се възползваха от него, благодарение на което Европа става по-социална, по-екологична, по-новаторска и по- конкурентоспособна.

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

 
Публикувани са документи, свързани с подготовката на новата Програма Развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г.
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 09:47

Региони в растежУправляващият орган на Оперативна програма Региони в растеж (ОПРР) публикува документи, свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма Развитие на регионите за периода 2021 - 2027 г. Изготвени са Общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие, както и Пакет документи за изпълнение на интегриран териториален подход за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Тези документи представят общата визия за изпълнение на приоритетите на новата програма и следва да послужат на заинтересованите страни на местно ниво за стартиране на процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи за новия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на регионалната политика и планиране за период след 2020 г.

 
Европейската комисия започна инициативата Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение
Сряда, 01 юли 2020 г., 13:45

EKДнес Европейската комисия предприема действия, за да предостави на младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления и цифровия преход. Пандемията от коронавирус открои още повече трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е моментът да насочим вниманието си към следващото поколение.

Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и цифровия преход дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите членки да отредят приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва да бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост.

 
Европейската комисия инвестира над 300 000 евро в развитието на 13 регионални центъра в България
Вторник, 30 юни 2020 г., 15:22

Europe DirectЕвропейската комисия търси партньорски организации, които да управляват 13 информационни центъра Европа директно, като кандидатстват за безвъзмездна помощ до 15 октомври 2020 г. В процедурата могат да се включат публични органи (например община или местен/регионален орган на друго равнище), както и асоциации на местни органи, организации с нестопанска цел, социални партньори или учебни заведения. Физически лица не се допускат за участие.

Центровете Европа директно работят в България от 2008г. насам. Те са част от европейската мрежа от информационни центрове EUROPE DIRECT, която се управлява от Генерална дирекция Комуникации на Европейската комисия. В държавите членки местната мрежа се управлява от съответното Представителство на Европейската комисия.

Основната им задача е да общуват с местните общности относно ролята и дейностите на Европейския съюз като използват разнообразни комуникационни инструменти - събития, социални мрежи, публикации в медиите, електронни бюлетини, уебсайтове и др.

 
Европейската комисия одобрява българска схема за 102 милиона евро за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:11

EKЕвропейската комисия одобри българска схема в размер на 200 милиона лева (приблизително 102 милиона евро) за подкрепа на средни компании, засегнати от епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г.

Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (87 милиона евро). Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства в размер до 75 000 евро на компания и ще бъде достъпна за компании, които работят във всички сектори, с изключение на първичното производство и преработката на селскостопански продукти, рибарството, аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия и да им помогне да продължат дейността си по време на и след епидемията. Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 средни компании.

 
Зелен пакт: Въгледобивните и други въглеродноинтензивни региони и Комисията стартират европейската платформа за справедлив преход
Понеделник, 29 юни 2020 г., 13:15

EKНа 29 юни, понеделник, ще стартира платформата за справедлив преход, която ще съдейства на държавите членки да изготвят своите териториални планове за справедлив преход и да получат финансиране по Механизма за справедлив преход с бюджет от над 150 милиарда евро. Тази онлайн платформа ще осигурява техническа и консултантска подкрепа за публични и частни заинтересовани страни във въгледобивните и други въглеродно интензивни региони, както и лесен достъп до информация за възможностите за финансиране и източниците на техническа помощ.

Платформата ще гарантира, че предложените 40 милиарда евро (по постоянни цени от 2018 г.) в рамките на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени към подходящи проекти и че никой регион няма да бъде пренебрегнат.

 
Насърчаване на екологосъобразното възстановяване в ЕС: Комисията инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии
Петък, 03 юли 2020 г., 13:24

EKДнес Европейската комисия отправя първата покана за представяне на предложения по линия на Фонда за иновации - една от най-големите програми за демонстриране на новаторски нисковъглеродни технологии в света, финансирана от приходи от търгове за квоти за емисии по схемата на ЕС за търговия с емисии. Фондът за иновации ще финансира революционни технологии в областта на енергията от възобновяеми източници, енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Той ще насърчи екологосъобразното възстановяване чрез създаване, на местно равнище, на устойчиви с оглед на бъдещето професии, което ще проправи пътя към неутралност по отношение на климата и ще укрепи водещата роля на Европа в областта на технологиите в световен мащаб.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Комисията, заяви:

 
Информационен бюлетин: План за възстановяване на Европа - InvestEU и Инструмент за подкрепа на платежоспособността
Петък, 03 юли 2020 г., 11:30

EKНа 27 май Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за устойчиво, съгласувано, справедливо за всички държави членки възстановяване. Комисията предложи създаването на нов инструмент Next Generation EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. С Next Generation EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

В продължение на бюлетините от предходните седмици посветени на основните инструменти в подкрепа на Плана за възстановяване, са тиражирани и информационни документи свързани с предложените инструменти за стимулиране на икономиката и подпомагане на частните инвестиции:

 
Д-р Иван Аяров е предложен за званието Почетен гражданин на Стара Загора за 2020 г.
Петък, 03 юли 2020 г., 10:59

Иван АяровДо края на установения срок - 1 юли, бeше получена една номинация за удостояване със званието Почетен гражданин на Стара Загора за 2020 година.

От името на Съюза на народните читалища, в края на юни, е постъпило предложението за д-р Иван Аяров. Той е председател на НЧ Св. Климент Охридски - 1858.

Иван Аяров е роден на 27 декември 1939 година в село Рупките, община Чирпан. Той произхожда от семейство на среднозаможни и предприемчиви земеделци. Началното и средното си образование получава в родното си село, средното в Техникум по ветеринарна медицина в Стара Загора, а висшето във ВВМИ - София. От 1992 година той е избран за секретар на едно от най-старите читалища, малкоо след това става и председател на културната институция.

 
Стара Загора е част от национална маркетингова кампания за насърчаване на балнео- и спатуризъм
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 15:54

Министърът на туризма Николина АнгелковаОбласт Стара Загора е една от седемте дестинации за балнео- и спатуризъм в България, които са акцент в кампания организирана от Министерство на туризма, съвместно с Български съюз по балнео- и спатуризъм и германските здравни каси. Това стана ясно днес по време на работна среща между министъра на туризма Николина Ангелкова и представители на туристическия бранш от региона.

През септември 2019 година България бе включена в списъка от страни, в които осигурени граждани на Федералната република могат да ползват по линия на касите продукти от медикъл туризма - заяви Ангеклова. Тя допълни, че преди две седмици е бил проведен разговор с ръководители на германските здравни каси в тази посока.

Имаме огромни шансове да запълним тази ниша и да насочим интереса към България през месеците септември и октомври. Ще разчитаме на широка реклама, с която да подчертаем балнеопотенциала си, особено в условия на криза с коронавируса.

 
През юли ще бъде публикуван Наръчник за зелени мерки и да се проведе обществено обсъждане по него
Четвъртък, 02 юли 2020 г., 10:12

Програма за развитие на селските райониДо 1 юни 2020 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 -2020 г.) са 80,1%, а 69% са по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020г.). Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание. Това сочат данните във връзка с текущото състояние и напредъка при реализацията на двете програми.

По ПРСР 2014-2020г. изплатените средства възлизат на 45.2 %. По правилото N + 3 и прогнозата, и плана за разплащането, ще се стигне до един значително по-висок процент. По ПМДР 2014-2020г. разплатените средства достигат 25 %. Очакваме до края на годината стойността на изплатения финансов ресурс към бенефициенти да е близо 45 %, посочи още министър Танева.

 
Развитие на регионите ще е името на новата оперативна програма за регионално развитие. 10 големи и 40 средни общини в страната ще са директни бенефициенти по програмата
Сряда, 01 юли 2020 г., 13:53

Развитие на регионитеРазвитие на регионите ще бъде името на новата оперативна програма за регионална политика, която ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в следващия програмен период 2021-2027 г. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която взе участие в Заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кметовете на десетте най-големи български общини.

Все още не е ясен точният бюджет на програмата, но се очаква да надхвърли 3,1 млрд.лв., които ще се използват за постигането на балансирано регионално развитие на страната по три приоритетни оси, включващи интегрирано градско развитие, интегрирано регионално развитие и техническа помощ.

 
Мярката 60/40 продължава до 30 септември 2020 г. БТПП изрази несъгласие с предложеното увеличение на сроковете за проверка на документите
Сряда, 01 юли 2020 г., 10:49

Мярката 60/40Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата Васил Тодоров взе участие в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което беше разгледан проект на постановление на Министерския съвет по мярката 60/40. Тя ще действа със срок до 30 септември т.г., като ще включва по-широк спектър от дейности и по този начин ще попаднат повече компании под обхвата ѝ. Средствата ще се изплащат за не повече от 3 месеца, като работодателите трябва да запазят заетостта за срок до 3 месеца след изтичането на мярката.

Палатата изрази несъгласие с предложеното увеличение на сроковете за проверка на документите, предвид сложната ситуация, пред която са изправени компаниите и необходимостта по-бързо да получат финансов ресурс.

 
Бюджетът на ДОО за 2020 г. предвижда близо 440 милиона лева повече за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите от 1 юли т.г.
Вторник, 30 юни 2020 г., 11:57

НОИСъс Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. бяха утвърдени разходи за пенсии за над 10,5 милиарда лева, като за планираното осъвременяване и за увеличенията на пенсиите и добавките към тях са предвидени общо 439,5 милиона лева допълнителни средства спрямо Закона за бюджета на ДОО за миналата година.

Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от 1 юли 2020 г. Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т.нар. швейцарско правило. Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минимален размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Поради това, увеличение от 1 юли т.г. ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

 
Кръгла маса: Подобряване взаимодействието между местната власт и гражданското общество при разработване на политики на местно ниво
Понеделник, 29 юни 2020 г., 16:00

Кръгла масаОбщина Стара Загора изпълнява съвместно с Общини Бургас, Сливен и Ямбол, в качеството им на членове на Сдружение на Общините от Югоизточен Регион (СОЮР) - проект Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г.

В рамките на проекта бяха извършени проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики на територията на градски ареали в общините от СОЮР. Бяха създадени регионални карти, включваща информация за предмета на дейност и основни интереси на неправителствените организации и тяхната обществена активност.

 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора
Петък, 26 юни 2020 г., 16:52

Тракийски университетМинистърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Тракийски университет - Стара Загора, където беше организирана работна среща с ректорското ръководство, деканите, ръководството на общ. Стара Загора в лицето на кмета Живко Тодоров, ресорния зам.-кмет Иванка Сотирова, Областния управител Гергана Микова и Стефан Шоселов и Мария Бойчева от ръководството на Клуба на работодателя.

Целта на работната среща бе свързана с разкритите 8 нови специалности и тяхното бъдещо развитие, което е обусловено от нуждите на бизнеса, на местната и държавна власт, съобщиха от пресцентъра на Университета.

Срещата беше открита от ректора на висшето учебно заведение доц. д-р Добри Ярков, който каза: Тракийският университет откри 8 нови специалности, от които 4 са в IT-сектора. На 24-ти юни Академичният съвет прие учебните планове на три нови бакалавърски програми - софтуерно инженерство, информационни технологии компютърни системи и комуникации, информационни технологии в икономиката и управлението. На 30 юни пристига акредитационната комисия за специалността помощник фармацевт.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2019 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |