Мини Марица-изток ЕАД получи лиценз за регионален жп превозвач
Събота, 30 юли 2016 г., 07:43

лиценз миниИзпълнителният директор на Мини Марица-изток ЕАД Андон Андонов получи лицензия № 302/14. 07. 20016 г., която дава право на дружеството да превозва товари по националната железопътна инфраструктура в определена част от територията на България, съобщиха от мините. Това стана днес на официална церемония в Изпълнителна агенция Железопътна администрация в София. Документът връчи изпълнителният директор на агенцията Веселин Василев в присъствието на главния експерт Венка Стефанова и директорът на дирекция Регулиране към Изпълнителна агенция Железопътна администрация Маргаритка Французова. Андон Андонов благодари на целия екип, който месеци наред работи за лицензирането - ръководителят на жп отдела Живко Бончев, главният инженер по жп транспорт Стойко Иванов и специалистите от жп участъците в рудник Трояново-1 и рудник Трояново-север. За първи път в над 60-годишната история на Мини Марица-изток подвижния железопътен състав може да оперира по националните линии като самостоятелна жп организация.

 
Община Стара Загора е с най-ниска безработица
Четвъртък, 28 юли 2016 г., 16:07
Бюро по трудаОбщина Стара Загора е с най-ниска безработица в областта, сочат данните на Агенцията по заетостта. В Бюрата по труда през юни се регистрирали 101 83 безработни и равнището на безработица е 6,9 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 188 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,9 на сто, а с най-високо - община Николаево - 62,5%. В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1911 (60,7 на сто). Сравнението с предходния май не показва отклонение. Най-висок остава относителният дял на жените специалисти – 43,9 на сто през юни, 42,5 на сто предходния май. Намаляват безработните в младежка възраст (227 през месец юни, 283 предходния май). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 201, тоест 72,6 на сто от всички младежи, регистрирани в отчетния месец. Сравнението с предходния май, показва увеличение с 0,5 на сто.
 
Предлагат най-ниската ставка на данъка за таксиметровите превозвачи в Стара Загора
Петък, 22 юли 2016 г., 13:17
среща такситаКметът на Стара Загора Живко Тодоров се срещна със собствениците на таксиметрови компании в града, във връзка с изменението в Закона за местните данъци и такси, който определя допустими граници за размера на общ местен данък върху таксиметровите превози на пътници от 300 лв. до 1000 лв. годишно. Определянето на годишния налог, който се въвежда за пръв път, е в правомощията на Общинския съвет, чието заседание в Стара Загора ще се проведе на 28.07. 2016 г. Внесеното предложение от общинската администрация предвиждаше размерът да бъде 700 лв. На срещата си с превозвачите днес кметът Живко Тодоров заяви, че на предстоящото заседание все пак ще бъде предложена най-ниската ставка – 300 лв. Кметът обясни, че е нормално администрацията да търси повече приходи за общинската хазна и законодателят дава такава възможност, но е убеден, че интересите на двете страни трябва да се срещнат. Община Стара Загора е издала 560 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници и поддържа 36 стоянки за таксиметрови автомобили.
 
Добър добив на въглища отчитат от Мини Марица-изток
Четвъртък, 21 юли 2016 г., 07:27
мини марица изток 1Общо 12 014 791 тона въглища са добити в Мини Марица-изток ЕАД за първите шест месеца на 2016 г., съобщиха от дружеството. Това представлява 93% от предвидения за полугодието план за добив и изпълнява на 100% от заявките от топлоелектрическите централи в комплекс Марица Изток. Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината са 42 867 410 куб. м, с което са изпълнени 104% от разчетите. Най-много въглища - 6 678 214 тона са подадени към държавната ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД. Малко над 2 млн. тона въглища е потреблението на ТЕЦ КонтурГлобал Марица-изток 3 АД, толкова са и количествата доставени на ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово. Доставените въглища на Брикел ЕАД са 1 137 198 тона. През първото полугодие на 2016 г. започна преустройството на участък Добив на рудник Трояново-3 за подаване на въглища към ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД, с цел осигуряване на сигурността на доставките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

 

 
ТПП Стара Загора ще улеснява достъпа до оферти на украински фирми
Сряда, 20 юли 2016 г., 07:21
1БалтажиС украинския посланик Микола Балтажи се договорихме Търговско-промишлена палата Стара Загора да разпространява оферти на украински фирми в региона и обратно, посолството да съдейства за разпространието на нашите оферти в Украйна, информира Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора. Той и представители на местния бизнес се срещнаха с Микола Балтажи, посланик на Украйна у нас. Той бе на първо работно посещение при областния управител инж. Георги Ранов. На срещата те са коментирали търговско-икономическото, научно-техническото и културно–хуманитарното сътрудничество между България и Украйна. Обсъдени са и възможностите за привличане на украински инвестиции в региона, както и на български такива в Украйна. От своя страна посланикът изрази задоволство от богатото културно-историческо наследство на Старозагорска област, от природните й забележителности и богатството на минерални извори и заяви, че те биха могли да привлекат още повече украински туристи не само на българското Черноморие,
 
Мерките при стартиране на процедури за саниране препоръчват от РИОСВ Стара Загора
Понеделник, 18 юли 2016 г., 08:28
РИОСВВъв връзка със старта на процедурите по утвърждаване на проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, част от Националната програма за енергийна ефективност, РИОСВ – Стара Загора информира кметовете на общини в обхвата на контролната си дейност, че доста често фугите на сградите, определени за саниране са убежища на защитени видове птици и прилепи, съобщиха от Екоинспекцията. Законът за биологичното разнообразие забранява всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване (юни – август), отглеждането на малките, презимуване, миграция и пр. на защитените видове животни. В процеса на саниране, строително-монтажните работи (СМР) в размножителния период на защитените видове водят до тяхното обезпокояване, увреждане или унищожаване. Мерките, които общините могат да предприемат в такива случаи е  предварително обследване за наличие или отсъствие на защитени видове в сграда, предвидена за саниране.
 
Дирекция Бюро по труда-Стара Загора обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели по Компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:30
бюро по труда ст загораДнес, 18.07.2016 г., Дирекция Бюро по труда – гр. Стара Загора уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.
Работодателите могат да кандидатстват за:
  • финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия на обучаваща организация, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4350 лв. и/или 4 лица.
  • финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително
 
Дирекция Бюро по труда-Чирпан, обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели от частния сектор по Компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:16
бюро по трудаДирекция Бюро по труда – гр. Чирпан уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.  В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
Работодателите могат да кандидатстват за:
  • финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална
 
300 лева общ местен данък за таксиметровите превозвачи гласуваха в Стара Загора
Четвъртък, 28 юли 2016 г., 16:11
сесия юлиНа редовното заседание на Общинския съвет в Стара Загора днес бе гласувана на първо четене промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. С 47 гласа за бе прието предложението на общинската администрация, размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници да бъде в размер на 300 лева. Промените в Наредбата се наложиха след влизането в сила от 1 януари 2017 г. на нов вид местен данък. Със закона са определени допустими граници на размера му - от 300 лв. до 1000 лева. Кметът Живко Тодоров, заедно с общински съветници, проведе среща с представители на таксиметровия бранш, по време на която бе предложена най-ниската ставка. Общинските съветници приеха и План за устойчива градска мобилност на Стара Загора за периода 2016-2020 г. Стратегическият документ има за цел да удовлетвори нуждите на хората и да създаде по-добро качество на живот в града и крайградските зони. Целта на европейската транспортна политика е системите за превоз да отговарят на икономическите, социални и екологични нужди
 
Нова кабелна мрежа изгражда EVN в района на бившия Агробиохим
Сряда, 27 юли 2016 г., 10:42
прес EVNНова кабелна мрежа ще изгради EVN в района на бившия завод Агробиохим, съобщи Костадин Величков, член на Управителния съвет на електроразпределителното дружество. В зоната ще бъдат изградени няколко трафопоста и реновирани въдушните електропроводи. Инвестицията е, за да се удовлетворят нуждите на бизнес клиентите на компанията. Новата кабелна мрежа ще бъде изградена за два месеца. Започва и изграждане на нови кабелни мрежи в югоизточната промишлена зона на Стара Загора, в района на ДЗУ, информира още Величков. Общо 11.4 млн. лв. ще са инвестициите на дружеството в Старозагорска област през тази година. Те ще бъдат за изграждане на система за дистанционно отчитане на електромери, развитие на мрежата, повишаване сигурността на захранването, намаление на технологичните загуби и изнасяне на електромерите на границата на собственост. Ще бъдат изградени нови 103.2 км електропроводи и 28 трафопоста. В Стара Загора вече са инсталирани 80 780 дистанционни електромера и 409 балансови по изводи в трафопостовете.
 
От EVN напомнят да се следят новите срокове за плащане на фактури
Четвъртък, 21 юли 2016 г., 09:57
EVNEVN напомня на своите клиенти в Югоизточна България да следят новите срокове за плащане на фактури, които влязоха в сила през месец юни 2016 г. Както е известно, клиентите са разделени на 4 групи за плащане - равномерно във всяка от седмиците в месеца, така че да се гарантира ежемесечният процес на отчитане и фактуриране. Периодите за плащане са посочени, както и досега, във всякa една фактура. Проверка може да се извърши в интернет страницата на компанията, на тел. 0700 1 7777 или на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . С цел избягване на неудобството от пропускане на срок за плащане и последващо изключване EVN съветва своите клиенти да заявят услугата за получаване на безплатен SMS или имейл поне три дни преди прекъсването. Тази услуга е особено полезна в летния период на отпуските, когато много клиенти отсъстват от дома си. Над 116 000 клиенти на дружеството вече са се регистрирали за безплатни известявания чрез SMS или имейл. Данните сочат, че средно при над 99% от заявилите услугата клиенти не се стига до преустановяване на електрозахранването.
 
В ТПП – Стара Загора с представители на Джуниър Ачийвмънт България се обсъдиха възможностите за подобряване качеството на образованието
Сряда, 20 юли 2016 г., 09:27
DSC03015Съвременните методи в образованието и прилагането им,  обсъдиха на среща в Търговско-промишлена палата Стара Загора представители на бизнеса, Общината, Тракийски университет, на училищното образование и неправителствени организации. Вера Петканчин, директор Оперативни дейности и Сетослав Маниилов, старши експерт Бизнес развитие представиха програмата на Джуниър Ачийвмънт България www.jabulgaria.org за повишаване качеството на образовнието, чрез навлизане на повече практически ориентирани програми, които правят реалната връзка между образованието и бизнеса. Основните направления, в които работи организацията, са три: развитие на уменията и познанията на младите хора в сферите на предприемачеството, финансовата грамотност и кариерното развитие. Предлагат набор от над 20 различни програми и инициативи (състезания, конференции, обучения), предназначени за всички възрастови групи - от 6-годишни до студенти.
 
Над 900 са кандидати за стаж в EVN България през 2016 г.
Вторник, 19 юли 2016 г., 16:01
ЕВН Стара ЗагораОт началото на юли EVN България организира за 11-та поредна година стажантска програма Младежи с бъдеще. Тя е насочена към амбициозни студенти от технически и икономически специалности на български и чуждестранни университети, които търсят възможност да развият своя потенциал в реална бизнес среда. За тазгодишното издание на програмата беше проявен силен интерес, като над 900 млади специалисти се кандидатираха за участие в нея. След процедура по избор общо 35 студенти бяха одобрени и ще имат възможност да проведат стаж в дружеството. Общо 24 от одобрените стажанти ще специализират в централните отдели на дружествата от групата на ЕVN България, а 11 ще проведат стажа си в клиентските центрове на дружеството на територията на Югоизточна България. Продължителността на летния стаж е три месеца и се провежда през юли, август и септември. И през 2016 г. стажантите ще имат възможност да работят по реални и значими проекти, подкрепяни от опитни и квалифицирани специалисти. Всеки един от стажантите ще проведе стажа
 
Дирекция Бюро по труда гр. Стара Загора-насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта
Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:42
1бюро по труда 3Дирекция бюро по труда гр. Стара Загора уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ЮЛИ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки за заетост и обучение
  • Насърчаване   на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно   работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - 2274.00 лв. 
  • Насърчаване   на работодателите да наемат за стажуване   безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 от ЗНЗ) - 2424.00 лв.
 
Дирекция Бюро по труда-Раднево обявява процедура за прием на заявки и подбор на работодатели от частния сектор по Компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
Понеделник, 18 юли 2016 г., 07:23
раднево общинаДирекция Бюро по труда – гр. Раднево уведомява работодателите, че в периода от 19 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица. В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
Работодателите могат да кандидатстват за
  • финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална
 
НАП Стара Загора:До края на юли плащат авансов данък фирми, наемодатели и самоосигуряващи се
Петък, 15 юли 2016 г., 08:16
1НАП Стара ЗагораВсяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001), се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и от фирми и самоосигуряващи се лица, които плащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира. Доходите получени през месеците април, май и юни, се декларират до 31 юли 2016г. Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци,
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Търсенето се извършва в този и в още няколко сайта. Резултатите са от базата данни на Google.bg

Проекти на ТПП - Стара Загора

Enterprise Europe Network

Европейско сътрудничество за европейски просперитет - обмен на добри практики за развитие на ВЕИ

CHANGE - интелигентно използване на енергията

ECREIN - екоиновации и инвестиции в екологични дейности

Law2B - обучение на мениджъри за участие в бизнес преговори

Фестивал на виното и културното наследство Августиада

ERASMUS за млади предприемачи

 
© 2000 - 2015 | Търговско-промишлена палата - Стара Загора | Собственост, права и условия за ползване |